fraudeaanklager

Transactie in fraudezaak ex-directeur woningcorporatie Rochdale

Lotte RooijendijkKwesties, Schikkingen

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam is op 25 augustus 2010 een transactie overeengekomen met verdachten in een fraudezaak met betrekking tot de betaling van een factuur in 2003. Het betreft het strafrechtelijk onderzoek naar de ex-directeur van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale. Het vermoeden is ontstaan dat ontwikkelaar Multi Corporation in 2003 een betaling heeft gedaan op grondslag van een valse factuur. Deze betaling zou indirect mogelijk ten goede zijn gekomen aan de ex-directeur.

Naar aanleiding van dit vermoeden is zowel door FIOD-ECD als door de onderneming zelf uitvoerig nader onderzoek verricht. Vastgesteld is dat bij Multi niet meer is te herleiden hoe destijds de gang van zaken is geweest rond deze factuurbetaling en waar deze betrekking op heeft gehad.

Transactie

Het OM heeft Multi en twee bestuurders een transactie aangeboden met als voorwaarde dat Multi een bedrag betaalt van EUR 565.000 en de bestuurders ieder een bedrag van EUR 25.000. Multi en de bestuurders hebben de transactie geaccepteerd uit hoofde van hun functionele verantwoordelijkheid. Multi en de bestuurders hebben geen schuld bekend. De transacties betekenen dat noch Multi, noch haar bestuurders in deze kwestie verder zullen worden vervolgd.

Het Openbaar Ministerie meent dat de transacties onder bovenstaande voorwaarden kunnen worden aangeboden om de volgende redenen:

  • De strafeis zou niet wezenlijk afwijken van de transactiesom;
  • Verdachte heeft afstand genomen van de bedoelde factuurbetaling;
  • In de administratie van Multi over de periode vanaf 2003 tot heden zijn geen vergelijkbare betalingen aangetroffen; het lijkt derhalve een incident uit het verleden te zijn;
  • Verdachte heeft de controle en de waarborgen binnen haar administratieve systeem verder aangescherpt;
  • Verdachte heeft een strikte Code of Conduct ingevoerd;
  • In het onderzoek heeft verdachte zich transparant en coöperatief getoond;
  • Gevaar voor herhaling wordt klein ingeschat.