Corruption Perception Index 2010

Lotte RooijendijkInternationaal

Op 26 oktober heeft Transparency International de jaarlijkse Corruption Perception Index (CPI) uitgebracht. De CPI is een perceptie index over binnenlandse corruptie in de publieke sector. Nederland staat dit jaar met een index van 8.8 op de zevende plaats en is ten opzichte van vorig jaar een plaats gedaald. Naar aanleiding van de CPI 2010 bracht Transparency International Nederland het volgende persbericht uit.

Nederlandse persbericht

Antwoord op crises in de wereld eist andere aanpak corruptie

Corruption Perception Index 2010 van Transparency International

Den Haag, 26 oktober 2010.

Nu regeringen grote sommen geld besteden om de meest urgente problemen van de wereld aan te pakken, problemen die variëren van de instabiliteit van de financiële markten tot klimaatverandering en bestrijding van de armoede, zou corruptie harder aangepakt moeten worden, aldus de Corruption  Perceptions Index (CPI) 2010 van Transparency International die vandaag wordt gepubliceerd.

Nederland staat in de top 10 van landen met de minste corruptie op de zevende plaats, één plaats lager dan in 2009. Dat beantwoordt weliswaar aan het beeld dat de meeste Nederlanders hebben over corruptie in Nederland. Toch besteden de Nederlandse kranten de afgelopen weken veel aandacht aan corruptie- en integriteitsschandalen. Voorbeelden zijn de omkoping van Nederlandse politiemensen bij de aankoop van pepperspray, en de schorsing van twee leden van de FIFA vanwege verdeling van de WK’s – Nederland en België zijn kandidaat voor 2018.

Transparency International Nederland hield op 11 oktober 2010 een openbaar symposium over bewustwording van corruptie in Nederland. Op dit symposium werd geconstateerd dat ook Nederlandse bedrijven grote sommen geld besteden aan corruptie in het buitenland en daar niet voor vervolgd worden.

Uit het CPI 2010 onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de 178 landen onder de 5 scoren op een schaal van 0 (erg corrupt) tot 10 (helemaal niet corrupt). Voor alle duidelijkheid: het gaat om de perceptie van corruptie omdat veel corruptie schandalen of –pogingen binnenskamers worden afgedaan, niet gemeld worden bij justitie of helemaal niet aan het daglicht komen.
Het was bijvoorbeeld slechts dankzij twee journalisten van de Engelse Sunday Times dat de mogelijke omkoping van de FIFA leden openbaar werd.

Op basis van eerder door PwC verricht onderzoek in Engeland, zou 4% van het BNP te maken hebben met omkoping en corruptie. “Als Nederlanders twee keer zo eerlijk zijn als de Engelsen, waarvoor we niet echt een reden hebben om dat aan te nemen, zou het in Nederland nog steeds gaan om 2% van het BNP, een bedrag van 10 miljard Euro, aldus Paul Arlman, voorzitter van de Nederlandse afdeling van TI.

“Toestaan dat corruptie op deze schaal doorgaat, is niet aanvaardbaar; te veel arme en kwetsbare mensen over de hele wereld lijden onder de gevolgen. Regels en wetten moet strikter nageleefd worden, personen en bedrijven aangepakt en vervolgd”, zo stelt Huguette Labelle, de voorzitter van Transparency International.

Klik hier voor het persbericht dat is uitgebracht door het Secretariaat van TI

Klik hier voor meer informatie over de CPI 2010