Corruption Perceptions Index 2011

Lotte RooijendijkOnderzoeken, Publicaties

Op 1 december heeft Transparency International de jaarlijkse Corruption Perception Index (CPI) uitgebracht. De CPI is een perceptie index over binnenlandse corruptie in de publieke sector. Nederland staat dit jaar met een index van 8.9 op de zevende plaats. Naar aanleiding van de CPI 2011 bracht Transparency International Nederland het volgende persbericht uit.

Uitkomsten jaarlijkse Corruption Perceptions Index vragen om wereldwijde corruptiebestrijding
Ondanks  relatief goede score blijft aandacht hiervoor ook in Nederland van belang.

Corruptie is wereldwijd een ernstig probleem, zo blijkt uit de door Transparency International uitgegeven Corruption Perceptions Index 2011 (CPI). De scores in deze jaarlijkse ranglijst illustreren dat wereldwijd overheden er onvoldoende in slagen om burgers en zichzelf te beschermen tegen corruptie. Dit sluit aan bij de toenemende uitingen van onvrede ten aanzien van corruptie in landen zoals India en in de Arabische regio.

In de lijst van 183 landen staat Nederland als een van de minst corrupte landen op de zevende plaats. Ondanks deze relatief goede score, benadrukt Transparency International Nederland de noodzaak om ook in Nederland corruptie tegen te gaan.

De Corruption Perceptions Index van Transparency International geeft inzicht  in de percepties ten aanzien van corruptie in de publieke sector van landen. CPI wordt een steeds belangrijker instrument voor het bedrijfsleven om te bepalen in welke landen wordt geïnvesteerd en in welke landen men extra maatregelen tegen corruptie zou moeten treffen. In de index  kunnen landen van 0 (beschouwd als zeer corrupt) tot 10 (beschouwd als vrij van corruptie) scoren. Nederland scoort 8,9 op de schaal van 10. Nieuw Zeeland voert de lijst aan met een 9,5. Somalië en Noord-Korea eindigden onderaan de index met beiden een score van 1.

De index laat zien dat voor het merendeel van de geanalyseerde landen corruptie een groot probleem is. Twee derde van de landen komen niet hoger dan 5. Corruptie ondermijnt het vertrouwen in de politiek, instituties en de economie. Zo scoren de Europese landen die het zwaarst door de schuldencrisis zijn getroffen en de landen waarin de Arabische revoluties spelen laag op de CPI.

Percepties en corruptie in Nederland
Hoewel Nederland goed naar voren komt moet benadrukt worden dat de CPI een Perceptions Index betreft, waaraan geen absolute conclusies ten aanzien van daadwerkelijke corruptie kunnen worden verbonden. Volgens Paul Arlman, voorzitter van Transparency International Nederland, zou het niet juist zijn te denken dat met een goede score er geen corruptie plaatsvindt in Nederland; “Wie de media volgt ziet hier genoeg voorbeelden van langskomen. Eerder deze week kwam nog naar voren in een onderzoek van Price Waterhouse Coopers dat een kwart van de internationaal actieve Nederlandse bedrijven bereid is om concessies te doen aan het eigen anti-corruptiebeleid als daardoor zakelijk voordeel kan worden behaald.”

Gezien de verborgen natuur van corruptie (partijen hebben wederzijds belang bij geheimhouding) moeten de bekende corruptiezaken dan ook worden gezien als het topje van de ijsberg. Ook heeft bestrijding van corruptie in Nederland onvoldoende prioriteit volgens Transparency International Nederland. “Zelfgenoegzaamheid over de goede score is voor Nederland daarmee geen vanzelfsprekendheid. Het blijft belangrijk om actief de strijd aan te gaan tegen corruptie, want er is veel ruimte voor verbetering”, aldus Paul Arlman. Dit zal ook blijken uit de resultaten van grootschalig onderzoek naar het Nederlandse Integriteit Systeem (NIS) dat begin 2012 zal worden gepubliceerd.

Noot voor de redactie:
De Corruption Perceptions Index en de bijbehorende tabellen zijn te raadplegen via www.transparency.org/cpi

Voor woordvoering kunt u terecht bij voorzitter Paul Arlman, via (06) 53 67 73 26) of voorzitter@transparency.nl