Project niet-melders: actie tegen ongebruikelijke transacties

Lotte RooijendijkCorruptie, Feature, Integriteit, Nationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 4 oktober 2016 – In het kader van het ‘niet-melders project‘ hebben de FIOD en Politie de afgelopen twee weken twee notarissen en een kandidaat-notaris gehoord voor het niet-melden van ongebruikelijke transacties en het niet doen van cliëntenonderzoek. Het project heeft als doel de naleving van de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te verbeteren. Deze wet verplicht handelaren en dienstverleners om verdachte transacties van mogelijke criminelen te melden bij de FIU.

Niet-melders project tegen ongebruikelijke transacties

De lopende onderzoeken maken deel uit van het ‘niet-melders project’, gestart in 2012. Dit is een gezamenlijk project van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD, de Politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst (BTWwft), De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Openbaar Ministerie (OM).

‘Ieder half jaar wordt in het kader van het project Niet-Melders een aantal zaken opgepakt. De aanpak in combinatie met voorlichting heeft inmiddels ook geleid tot significant meer en betere meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU,’ schrijft het OM.

Het melden van ongebruikelijke transacties is essentieel in het tegengaan van witwaspraktijken. De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. De hardere aanpak van handelaren en dienstverleners die verdachte transacties niet melden, blijkt te lonen en het OM gaat dan ook door met het strengere beleid.

De aanpak richt zich op handelaren in zaken als vastgoed, boten, auto’s en goud en op dienstverleners als notarissen, makelaars, accountants en trustkantoren. Volgens het OM zijn al verschillende verdachten, onder wie twee notarissen, door de rechter veroordeeld op basis van meldingen van verdachte transacties. De strengere aanpak heeft wellicht ook een afschrikkende werking, want het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties en de kwaliteit van meldingen is aanzienlijk toegenomen de laatste jaren. Waar bij de FIU in 2011 nog maar 167.00 meldingen binnenkwamen, waren dit er in 2014 al 277.000.

Ruim 100 personen en instanties met ongebruikelijke transacties onderzocht

Sinds het begin van het project onderzocht het OM ruim honderd personen en instanties. Die waren komen bovendrijven in strafrechtelijke onderzoeken. De meeste van die honderd zaken werden afgehandeld via het tuchtrecht of een toezichthouder. Ruim veertig zaken, waarin sprake was van meerdere ongebruikelijke transacties die niet waren gemeld, werden verder onderzocht. Zo meldde een betaalinstelling duizend verdachte overboekingen niet aan de FIU. In minstens tien van de 40 zaken gaat het om een notaris.

Onderzoek naar notarissen