Antoine

LuxLeaks klokkenluiders Deltour en Halet opnieuw veroordeeld

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Integriteit, Internationaal, Klokkenluiders, News, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 15 maart 2017 – Het Hof in Luxemburg heeft vandaag in hoger beroep uitspraak gedaan over de LuxLeaks zaak. De zaak betrof de twee klokkenluiders, Antoine Deltour en Raphaël Halet, die geheime fiscale afspraken tussen de Luxemburgse autoriteiten en multinationals onthulde. Beiden worden door de rechter opnieuw schuldig bevonden. Transparency International, de wereldwijde anti-corruptie beweging, keurt de schuldigverklaring en de veroordeling van de klokkenluiders af.

De LuxLeaks klokkenluiders, voormalig werknemers van PricewaterhouseCoopers (PwC) Luxemburg, ontdekten dat het bedrijf zich schuldig maakte aan systematische belastingontduiking. Uit de LuxLeaks-rapporten die werden onthuld, werd duidelijk dat honderden bedrijven geheime belastingdeals sloten met de Luxemburgse overheid . Bovendien hadden zij PwC Luxemburg als enige belastingadviseur. De deals resulteerden in grote fiscale voordelen voor deze bedrijven.

Door de LuxLeaks onthullingen kwam de kwestie van corporate belastingontduiking in het publieke oog en leidde het tot grotere fiscale inspanningen omtrent transparantie van de Luxemburgse regering, de Europese Commissie, de OESO en de G20.

Grote moed

“De bekendmaking door Antoine Deltour en Raphaël Halet van de belastingdeals waar miljoenen in omgingen – belastinggeld dat bestemd was voor EU-burgers –toonde grote moed. Zij handelden in het algemeen belang, en zonder klokkenluiders als hen, zou er geen echte inspanning zijn om belastingontduiking aan te pakken “, aldus Marie Terracol, Programma Coördinator Klokkenluiders van Transparency International.

Ondanks deze verbeteringen werden de klokkenluiders diefstal van geheime documenten en het schenden van geheimhoudingsverklaring ten laste gelegd. De rechterlijke uitspraak die hieruit volgde was negatief: Deltour werd veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 1.500 euro, en Halet tot 9 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 1.000 euro. Zowel Deltour en Halet als het Luxemburgse OM gingen in hoger beroep tegen de veroordeling.

Edouard Perrin, de journalist die ook betrokken was bij de LuxLeaks onthullingen en voor het eerst een melding maakte op LuxLeaks, is vrijgesproken.

Klokkenluiders spelen cruciale rol in blootleggen misdrijven

Klokkenluiden is van essentieel belang om misstanden aan het licht te brengen en wangedrag te voorkomen. Toch worden EU-klokkenluiders, zoals Deltour en Halet, vaak geconfronteerd met vergelding als gevolg van onvoldoende wettelijke bescherming van klokkenluiders. Hoewel er sprake is van enige vooruitgang, is de bescherming van klokkenluiders in veel Europese landen nog steeds onder de maat. Klokkenluiders spelen een cruciale rol in het blootleggen van misdrijven. Transparency International roept op tot Europese wetgeving inzake de bescherming van klokkenluiders.

“De uitspraak van vandaag is zeer teleurstellend en toont de noodzaak voor een EU-brede wetgeving ter bescherming van klokkenluiders in overeenstemming met de geldende internationale normen. De EU moet de lat hoger leggen en laten zien dat de bescherming van degenen die handelen in het algemeen belang serieus genomen moet worden”, aldus Terracol.

LuxLeaks

Veroordeling Deltour en Halet

Antoine Deltour werd vandaag veroordeeld voor 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 1.500 euro boete en Raphaël Halet werd schuldig bevonden en veroordeeld tot 1000 euro boete.

In een eerder interview met Transparency International gaf Deltour aan dat een veroordeling andere klokkenluiders ontmoedigt: “Dit is schadelijk voor de maatschappij en een juiste werking van de democratie. Het is onlogisch om de voortgang van de Europese belastingafspraken gedreven door Luxleaks te onderkennen en vervolgens de mensen die aan de basis van de onthullingen staan, te veroordelen”, aldus Deltour.

Handelen vanuit het algemeen belang kan niet worden beschouwd als misdaad. Klokkenluiders die misstanden aankaarten die het maatschappelijk belang raken, zouden niet strafrechtelijk mogen worden vervolgd. Transparency International Nederland vindt het dan ook ontzettend belangrijk dat klokkenluiders worden beschermd in Nederland en dat situaties als die van Deltour kunnen worden voorkomen.