voorzitter

Transparency International Nederland zoekt nieuwe voorzitter

Lotte RooijendijkAlgemeen, Feature, Nationaal, Nieuws, Organisatie

Amsterdam, 8 mei 2017 – Transparency International Nederland (TI-NL) is op zoek naar een nieuwe voorzitter ter versterking van het huidige bestuur. Als voorzitter van het bestuur van TI-NL heeft u affiniteit met het bestrijden van corruptie en werkt u samen met de andere zes bestuursleden, twee medewerkers op het kantoor in het Tropeninstituut, de internationale organisatie in Berlijn en diverse vrijwilligers.

Transparency International Nederland (TI-NL) is een vereniging en maakt onderdeel uit van civil society organisation Transparency International (TI), de grootste internationale anti-corruptie organisatie. TI-NL houdt kantoor in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam en wordt ondersteund door een professionele staf (2 fte). Corruptie definiëren we als misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin, waardoor we ons naast omkoping bezig houden met transparantie, integriteit en verantwoordingsplicht. TI-NL heeft thans 190 individuele leden, 14 institutionele leden (ABN AMRO, Brunel, FMO, IIA, KAS BANK, KIT, NBA, NCI, Norton Rose Fulbright, People Intouch, Siemens, Unilever, WKPA en Yokogawa) en is groeiende.

In 2015 won TI-NL de Anti-Fraude Award, vanwege “haar tomeloze ambitie en zichtbaarheid”, en werd daarbij geprezen voor de constructieve wijze waarop zij het debat zoekt. In 2016 hield TI-NL zich onder andere bezig met zaken als ‘Lobbyen in Nederland’, bescherming van klokkenluiders, integriteit in sport (FIFA), de Sustainable Development Goals en de Vierde anti-witwasrichtlijn. U kunt  meer lezen over onze activiteiten op www.transparency.nl.

TI-NL is op zoek naar een nieuwe voorzitter ter versterking van het huidige bestuur. Als voorzitter van het bestuur van TI-NL heeft u affiniteit met het bestrijden van corruptie en werkt u samen met de andere zes bestuursleden, twee medewerkers op het kantoor in het Tropeninstituut, de internationale organisatie in Berlijn en diverse vrijwilligers.

Profiel voorzitter

Wij zoeken een kandidaat die aan de volgende criteria voldoet:

 • deelt de waarden, missie en visie van TI-NL, draagt deze actief uit en heeft affiniteit met de doelstellingen en de werkwijze van Transparency International;
 • heeft affiniteit met en goede inhoudelijke kennis van het werkveld of is in staat zich dit op korte termijn nader eigen te maken (corruptie, transparantie en integriteit);
 • is gemiddeld 8 uur per week beschikbaar, soms op ad hoc basis en gedurende kantooruren;
 • heeft bestuurlijke ervaring en kwaliteiten, een “hands-on” mentaliteit en is een effectief vergadervoorzitter;
 • is communicatief vaardig (o.a. een verbindende persoonlijkheid en de capaciteit draagvlak te creëren) en heeft een open oog en oor voor de vereniging;
 • heeft ervaring of affiniteit met het aantrekken van fondsen;
 • geeft inhoud aan de verantwoordelijkheden van het bestuur als toezichthouder en werkgever van de directeur/medewerker(s) en is bekend met de principes van good governance;
 • geeft leiding aan de beleidsontwikkeling van TI-NL;
 • vertegenwoordigt TI-NL in de internationale beweging en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het door de beweging te voeren beleid;
 • heeft bij voorkeur een relevant netwerk in publieke en/of private sector;
 • stelt zich onafhankelijk op en handelt zonder last of ruggespraak.

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Wat kunt u als voorzitter van TI-NL verwachten?

 • een inspirerende en zinvolle bestuursfunctie binnen een interessante en relevante (internationale) organisatie, met een groot netwerk;
 • enthousiaste en bevlogen medebestuursleden, waar in een prettige sfeer over zeer diverse aan corruptie gerelateerde thema’s wordt gesproken;
 • de mogelijkheid en ruimte om bij te dragen aan het ontwikkelen van een ambitieuze organisatie en de anti-corruptie beweging in Nederland;
 • een professioneel landelijk opererend bureau;
 • vergoeding van gemaakte kosten.

Leden van het bestuur zijn of worden lid van TI-NL. De voorzitter wordt als zodanig benoemd door de Algemene Vergadering. De kandidaat stelt zich in principe beschikbaar voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid het bestuurslidmaatschap met nogmaals 3 jaar te verlengen.

Reageren?

Voelt u zich aangesproken door bovenstaande en bent u bereid zich in te zetten voor een corruptievrij Nederland, stuur uw CV dan vóór 1 juni 2017 naar: asb@transparency.nl. Meer informatie over de voorzittersfunctie kunt u verkrijgen via algemeen directeur Anne Scheltema Beduin (asb@transparency.nl of 06-81083627).

Over de selectie en daarop volgende voordracht buigt zich een werving- en selectiecommissie, bestaande uit twee leden, een bestuurslid en de algemeen directeur. De voorzitter wordt uiteindelijk door de Algemene Vergadering in functie benoemd.