brievenbusfirma

Nederland niet op de Europese zwarte lijst van vermeende belastingparadijzen

Lotte RooijendijkAlgemeen, Europees, Feature, Internationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 1 juni 2017 – Nederland, Luxemburg en andere EU-landen waar een zweem van ‘belastingparadijs’ omheen hangt, komen definitief niet op de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen die dit jaar gepubliceerd moet worden. Dit terwijl juíst Nederland schimmige constructies faciliteert die het mogelijk maken belasting te ontwijken. Deze constructies leiden tot het feit dat maar liefst 91 van 100 van de grootste multinationals een Nederlandse vennootschap zonder noemenswaardige economische activiteit in ons land heeft gevestigd. 

Tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement over belastingontduiking en witwassen verklaarde de Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker geen Europese landen toe te voegen aan de zwarte lijst van belastingparadijzen. Deze lijst zal dit jaar nog gepubliceerd worden. Welke landen wel definitief op de lijst zullen komen te staan, is nog niet helemaal duidelijk maar naar verwachting zullen de Bahama’s, de Kaaimaneilanden en Panama hier in ieder geval onder vallen. Echter lokt de Nederlandse praktijk van geheime belastingafspraken met multinationals ook belastingontwijking- en ontduiking uit.

Nederland behoort tot de belastingparadijzen

In verhouding tot de economie is de Nederlandse bankensector relatief groot. Zo bedraagt de som van de balansen van banken bijna vier keer het bruto nationaal inkomen (banking assets to GDP ratio) met 397% in 2014. Nederland heeft hiermee relatief gezien één van de grootste bankensectoren ter wereld en vloeien jaarlijks ongekend hoge bedragen door de Nederlandse bancaire sector.

Vanwege haar positie als één van de belangrijke financiële centra wereldwijd heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid op het gebied van witwasbestrijding en het tegengaan van daaraan gerelateerde misdrijven, zoals corruptie, belastingontduiking, belangenverstrengeling en fraude. Jaarlijks vloeien hoge bedragen door de Nederlandse bancaire sector. Dit heeft onder andere te maken met de 12.000 in Nederland gevestigde bijzondere financiële instellingen.

Maar liefst 91 van 100 van de grootste multinationals heeft een Nederlandse vennootschap zonder noemenswaardige economische activiteiten in Nederland door middel van een brievenbusfirma gevestigd in ons land. Dit zijn Nederlandse vennootschappen zonder noemenswaardige economische activiteiten in Nederland. Ze hebben vaak ook geen personeel of kantoor en worden bestuurd door trustkantoren. De geldstromen van en naar deze vennootschappen, die grotendeels via Nederlandse banken vloeien, komen jaarlijks neer op ongeveer 4.000 miljard euro. Deze omvangrijke geldstromen brengen het risico met zich dat een deel daarvan betrekking heeft op illegale activiteiten.

Transparantie in belastingafspraken

Om belastingafspraken transparant te maken, zijn alle EU-lidstaten sinds 1 januari 2017 verplicht de afspraken uit te wisselen met andere landen. Europarlementariër Sven Giegold van de Groenen vroeg Juncker of hij lidstaten die deze afspraak niet nakomen, op de vingers zal tikken. De commissievoorzitter bevestigde dat. Daarnaast heeft de commissie heeft de 28 lidstaten gevraagd landen aan te dragen die nauwelijks of geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet meewerken aan internationale maatregelen tegen belastingontwijking. Een volgende stap is om te bepalen wat de gevolgen zijn voor regimes die op deze lijst komen.

In plaats van potentieel corrupte handelingen te vergemakkelijken, moeten landen uniforme wetgeving aannemen waarbij belastingconstructies als deze op de schop gaan. Advocatenkantoren en andere (financiële) professionals zouden bij het aannemen van klanten due diligence uit moeten voeren, welke nodig is om corruptie te voorkomen. Terwijl velen opmerken dat hun acties niet illegaal zijn, zou de nadruk moeten liggen op het integer handelen om corruptie wereldwijd een halt toe te roepen en “het paradijs” te herwinnen.