belastingparadijzen

Nederland wereldwijd grootste doorstroomland belastingparadijs

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, Nieuws, Wetgeving, Witwassen

De rol van Nederland in deze fiscale structuren is al jarenlang onderwerp in de discussie over belastingontwijking door multinationals. Naar aanleiding van de Panama Papers werd het debat weer aangewakkerd en vorige maand hoorde de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale Constructies nog twee weken lang deskundigen en getuigen over dit onderwerp. Ook Transparency International Nederland (TI-NL) werd uitgenodigd als expert naar aanleiding van laatste onderzoeksrapport van TI-NL over Ultimate Beneficial Ownership (UBO).

Data-analyse van CORPNET

De onderzoekers van CORPNET, onderdeel van de afdeling politicologie van de UvA, hebben onder leiding van Eelke Heemskerk een netwerkanalyse gemaakt van 71 miljoen concernrelaties. In totaal gaat het om 98 miljoen bedrijven en hun eigendomsrelaties over de hele wereld. Die analyse leverde 24 belastingparadijzen op en vijf grote doorstroomlanden, waaronder Nederland.

De resultaten van de data-analyse van CORPNET van de UvA zijn op maandag 24 juli gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports. CORPNET wil het verhitte debat over belastingparadijzen en offshore-transacties transparanter maken. Zo is er volgens de onderzoeksgroep nog steeds geen algemeen geaccepteerde definitie van een Offshore Financial Center (OFC). Een OFC is een jurisdictie die zakelijke en financiële diensten verleent aan bedrijven die niet in het rechtsgebied zijn gevestigd, op een schaal die veel groter is dan de economie van die jurisdictie. Het onderzoek is gemotiveerd door de populariteit van deze OFC’s onder grote multinationals om hun kapitaal over grenzen te verplaatsen en zo (legaal) hun belasting te verminderen.

Eelke Heemskerk, universitair hoofddocent bij de afdeling Politicologie en hoofdonderzoeker van CORPNET: “Het is vreemd dat we nog steeds geen algemeen geaccepteerde definitie van OFC’s hebben, ondanks hun omstreden rol. Het bepalen wie nu een OFC is, wordt dan ook steeds sterker gepolitiseerd. We hebben daarom een team samengesteld van politicologen én informatici. Door deze samenwerking hebben we een nieuwe ‘big data’-gedreven benadering kunnen ontwikkelen die op een slimme manier de eigendomsstructuren van bedrijven analyseert, en meet hoe zij gebruikmaken van bepaalde landen en rechtsgebieden. We hebben daarvoor algoritmen ontwikkeld die het wereldwijde netwerk analyseren van 98 miljoen bedrijven en 71 miljoen eigendomsrelaties, met verrassende uitkomsten.”

Nederland grootste doorstroomland belastingparadijs