lobbygesprek

Niet opnemen lobbygesprek Van der Veer in agenda minister Hoekstra fout

Lotte RooijendijkAlgemeen, Feature, Lobbyen, Media, Nationaal, Nieuws

Amsterdam, 5 april 2018 – Het niet opnemen van een lobbygesprek van ING President-Commissaris Van der Veer in de publieke agenda van minister Hoekstra is ‘nalatig’ en ‘toont eens te meer aan dat duidelijke maar vooral ook strengere regels over de omgang met lobbyisten nodig zijn’. Dat zegt Niels Jongerius, onderzoeker bij Transnational Institute namens Lobbywatch NL. Uit antwoorden van de minister van Financiën op Kamervragen over de contacten tussen ING en het ministerie van Financiën geeft de minister toe dat de afspraak met Van der Veer op 21 februari 2018 niet in zijn publieke agenda is opgenomen, omdat Van der Veer volgens de minister “niet namens ING kwam”.

Vorig jaar heeft het toenmalige kabinet besloten om de agenda’s van bewindspersonen te publiceren. Een stap in de goede richting, maar eerder al wees Lobbywatch NL op de onduidelijkheid over hoe ver de openheid van die agenda-afspraken gaat. Daarom wil Lobbywatch NL dat bewindspersonen en hoge ambtenaren alle afspraken met externe partijen openbaar maken. Op die manier is het volgens Jongerius beter te controleren voor journalisten en onderzoekers hoe er gelobbyd wordt en welke invloed op beleid dat ons allen aan gaat wordt uitgeoefend, ook als betrokkenen zich een gesprek niet (goed) meer herinneren.

Daarnaast noemt Jongerius het voorstel van Van der Veer om een CEO-groep bestaande uit ministers en vertegenwoordigers van grote bedrijven in te stellen ‘een volstrekt verkeerd signaal’. Hij vervolgt: ‘De afgelopen maanden is vanwege de lobby voor de afschaffing van de dividendbelasting wederom duidelijk geworden dat bedrijfsbelangen nog steeds geprivilegieerde, en vaak onzichtbare toegang tot beleidsmakers hebben. Dat moet niet versterkt maar aangepakt worden.’

Wat is Lobbywatch NL?

Lobbywatch NL is een coalitie van maatschappelijke organisaties die streeft naar meer transparantie en betere regulering van lobbyactiviteiten in Nederland om publieke belangen in beleidsvorming en regelgeving te waarborgen. De stuurgroep van Lobbywatch NL bestaat uit Transnational Institute (TNI), foodwatch, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), Transparency International Nederland (TI-NL) en Milieudefensie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Niels Jongerius: 06-12780454 of kijken op de website www.lobbywatch.nl.