Strukton

Bouwbedrijf Strukton betaalde mogelijk miljoenen aan steekpenningen

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Internationaal, Nationaal, Nieuws, Omkoping, Private sector

Amsterdam, 1 maart 2019 – Precies twee weken geleden deed de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) een aantal invallen op verschillende locaties van het Nederlandse bouwbedrijf Strukton.  Er zou sprake zijn geweest van corruptie en valsheid in geschrifte in het kader van een opdracht in Riyad, Saoedi-Arabië. Nu, twee weken na dato, is meer bekend over de mogelijk strafbare handelingen van het bouwbedrijf.

Het metronetwerk in Riyad

Strukton is een van de grootste Nederlandse bouwbedrijven, met een omzet van €2 miljard euro in 2017 en is in Nederland onder andere actief geweest bij de aanleg van de A2-tunnel in Maastricht. De mogelijke strafbare feiten zien echter op activiteiten aan de andere kant van de wereld. Strukton werkt namelijk mee aan een miljardenproject in Saoedi-Arabië. De regering laat daar een uitgebreid metronetwerk aanleggen, ter waarde van omgerekend €6 miljard euro, en heeft daar onder meer de Europese ondernemingen Strukton en Alstom voor aangetrokken.

Dergelijke omvangrijke projecten brengen bepaalde risico’s met zich mee. Dit leidde reeds in 2017 tot het ontbreken van een goedkeurende accountantsverklaring van de accountant (PwC), voor het boekjaar 2016. De desbetreffende accountant gaf waarschijnlijk een beperking aan de verklaring wegens het contract tussen Strukton en haar plaatselijke agent in Saoedi-Arabië. De onderliggende documentatie zou mogelijk niet aan de wet voldoen. Desalniettemin zijn toentertijd uit een intern onderzoek geen concrete onregelmatigheden naar voren gekomen.

Steekpenningen

Het aanstellen van een agent en voornoemd onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden mocht echter niet baten. In het Financieele Dagblad valt te lezen dat in het kader van het metroproject in Riyad,  vermoedelijk tientallen miljoenen euro’s aan steekpenningen zijn betaald. De halfbroer van de de huidige Saoedische koning zou de steekpenningen hebben verkregen, in ruil voor het gunnen van het contract aan Strukton. Via een constructie met een derde zou de ‘royal’ 2% van de aanneemsom van het project ontvangen, en daarnaast nog 10% over eventueel meerwerk. Strukton zou deze bedragen niet direct aan de halfbroer hebben betaald, maar aan een onderneming waarvan hij aandeelhouder was. Bovendien zou de halfbroer ook een vinger in de pap gehad hebben bij het meerwerk en onder andere garages hebben laten toevoegen aan het bouwproject.

Valsheid in geschrifte

Het betalen of ontvangen van steekpenningen gaat vaak gepaard met valsheid in geschrifte, zo vermoedelijk ook in deze zaak. Strukton heeft namelijk een exportverzekering afgesloten voor civiele projecten in het buitenland. Hier valt onder meer het ontwerp en de bouw van metrolijnen in Saoedi-Arabië onder. Mocht er iets mis gaan bij projecten die onder deze verzekering vallen, staat de Nederlandse overheid garant. Dit zou kunnen betekenen dat de betaalde steekpenningen zijn ‘meeverzekerd’.

Inmiddels is door de FIOD met Jos Hegeman, voormalig directeur van Strukton, gesproken over de kwestie en zijn invallen gedaan bij een aantal woonhuizen van directeuren van het bouwbedrijf.  Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hier vooralsnog geen beslag op gelegd.