UBO

Oproep aan UNGASS 2021: UBO-registers als wereldwijde norm

Bart VolleberghCorruptie, Due diligence, Internationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 14 januari 2021 – Op International Anti-Corruption Day 2020 is een groep vooraanstaande economen, vakbonden en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met mensenrechten, armoede en zakelijke integriteit, samengekomen om een einde te maken aan het misbruik door lege vennootschappen. Zij roepen UNGASS 2021 op om van gecentraliseerde UBO-registers een wereldwijde norm te maken. Transparency International Nederland heeft de oproep aan UNGASS 2021 ondertekend.

Het belang van UBO-registers

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties organiseert in 2021 een Speciale Sessie tegen Corruptie: UNGASS 2021. Dit vormt de perfecte gelegenheid voor de internationale gemeenschap om de wereldwijde corruptiecrisis aan te pakken. Men is ervan overtuigt dat het van groot belang is dat  UNGASS 2021 een einde maakt aan het misbruik van lege vennootschappen en andere juridische entiteiten die corruptie en andere misdrijven mogelijk maken. UNGASS 2021 wordt opgeroepen gecentraliseerde UBO-registers tot een wereldwijde norm te maken.

Bedrijven die alleen op papier bestaan maken misbruik van middelen die hard nodig zijn om duurzame ontwikkeling en collectieve veiligheid te bevorderen, mogelijk. Lege vennootschappen worden al decennia lang gebruikt om overheidsmiddelen om te leiden, steekpenningen te kanaliseren en onrechtmatig verkregen winsten te verbergen, als onderdeel van corruptie- en witwaspraktijken.

Informatie over wie er nou eigenlijk eigendom hebben maakt internationale samenwerking op het gebied van handhaving en het traceren van onrechtmatig verkregen vermogen mogelijk. Het maakt het ook gemakkelijker voor bedrijven om due diligence uit te voeren, helpt hen om te weten wie hun partners en klanten zijn en om aan rapportageverplichtingen te voldoen. Een centraal, openbaar register van ondernemingen en hun uiteindelijke begunstigden, oftewel een UBO-register, is de meest effectieve manier voor het verschaffen van eigendomsinformatie. En dus wordt de UNGASS 2021 opgeroepen alle landen ertoe te verplichten gecentraliseerde, openbare UBO-registers aan te nemen als de nieuwe wereldwijde norm.

Nederland en het UBO-register

Transparency International Nederland schreef in 2020 over de implementatie van het UBO-register in Nederland. De UBO-wet is na een langdurig wetstraject uiteindelijk eind juni aangenomen. Het UBO-register had op 10 januari 2020 al in werking kunnen treden, maar door late instemming met de wet door de Tweede Kamer en uitvoerig debat in de Eerste Kamer gebeurde dit niet. Door dit langzame proces heeft Nederland lange tijd achtergelopen op buurlanden, die al wel een dergelijk register in gebruik hadden. Hoewel TI-NL het aannemen van de wet toejuicht, twijfelt TI-NL of de wet ter implementatie van het UBO-register haar doel zo wel bereikt: het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen en corruptie.

De oproep ondertekenen

De oproep aan de UNGASS 2021 is inmiddels door meer dan 200 verschillende academici, bedrijven, maatschappelijke- en non-profit organisaties ondertekend. Transparency International Nederland is een van de ruim honderd maatschappelijke organisaties die de petitie heeft getekend. U kunt zelf de petitie ook nog tekenen. De deadline voor ondertekening is 20 januari 2021. Na deze datum zal Transparency International de petitie formeel indienen bij de UNGASS 2021 namens alle ondertekenaars.