compliance

Nieuws van collega chapters: TI chapters verenigen zich om internationale trade compliance te versterken

Bart VolleberghAbout Us, Algemeen, Corruptie, Due diligence, Governance, Mensenrechten, Milieu / klimaat, Nieuws, Omkoping, Private sector

Amsterdam, 17 februari 2021 – Aan het begin van deze maand kwamen de nationale chapters van Transparency International uit Portugal, Noorwegen en IJsland bijeen voor de start van CLEANBIZ – Power-up Anti-bribery for Human Rights and Sustainable Development, een nieuw project dat wordt ondersteund door het EEA Grants Bilateral Relations Fund, gericht op het bevorderen van de deelname en toewijding van het bedrijfsleven aan mensenrechten en duurzame ontwikkeling door de opschaling van de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij kan worden gedacht aan de implementatie van corporate governance, maar ook inspanningen tegen illegale en onethische concurrentiepraktijken bij internationale zakelijke transacties.

IJsland, Noorwegen en Portugal hebben, net zoals Nederland, zowel het VN-Verdrag tegen corruptie als het OESO-Verdrag tegen omkoping ondertekend. In de afgelopen jaren hebben de landen de bepalingen van deze verdragen omgezet in nationale wetten, voornamelijk door bestaande bepalingen met betrekking tot corruptie en omkoping van overheidsfunctionarissen uit te breiden met de omkoping van buitenlandse ambtenaren en agenten. Maar we zien dat de bedrijven hierin niet altijd worden meegenomen. Sterke corporate governance- en compliance mechanismen om corruptie en omkoping in het bedrijfsleven aan te pakken zijn van groot belang. Verschillen in handhaving en de publieke perceptie van de gevolgen van corruptie in het dagelijks leven, op de mensenrechten en op duurzame ontwikkeling belemmeren een effectieve aanpak.

Dat geldt ook voor Nederland. Vorig jaar werd op het jaarcongres van Transparency International Nederland (TI-NL) aandacht besteed aan de Nederlandse bedrijven die zich schuldig maken aan corruptie in het buitenland. Daarbij doet Nederland het niet goed op het gebied van handhaving bij buitenlandse omkoping door bedrijven. Nederland blijkt slechts een beperkte handhaver. Dat Nederland relatief goed scoort op de Corruption Perceptions Index (CPI) vertroebelt het beeld van de ernst van het probleem enigszins. De CPI richt zich echter alleen op de publieke sector, die in Nederland dus relatief ‘schoon’ is. Ook voor Nederland is er dus nog een hoop te winnen op het gebied van (trade) compliance.

Op basis van het conceptuele kader van Transparency International op gebied van zakelijke integriteit, en met een focus op de strijd tegen buitenlandse omkoping, zal het project de komende 12 maanden de implementatie en handhaving van het OESO-Verdrag tegen omkoping ondersteunen door het combineren van compliance op het gebied van anticorruptie en mensenrechten en due diligence met bewustmakingstrainingen gericht op het bedrijfsleven.

TI Portugal, TI Noorwegen en TI IJsland zijn in eigen land dé organisaties in de strijd tegen corruptie, en kunnen daarom een grote bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen en de resultaten van het project. De activiteiten zullen gezamenlijk worden uitgevoerd, waarbij TI Portugal als promotor verantwoordelijk is voor de projectcoördinatie.