“Waardegedreven ondernemen: tot wat voor keuzes leidt dat?” – BIF-bijeenkomst 1 september

Dionne StuijtAlgemeen, Evenementen, Event, Integriteit, Organisatie

Amsterdam, 2 augustus 2022 – Organisaties hebben waarden waar zij voor staan en deze geven houvast aan werknemers over hoe zij zich moeten gedragen. Wat betekent dit echter in de praktijk? “Waardegedreven ondernemen” kan soms tot lastige ethische dilemma’s leiden. Deze vraag zal centraal staan tijdens de derde Business Integrity Forum (BIF) bijeenkomst van dit jaar

Anne Marie de Blieck, Business Lead Klantintegriteit bij Triodos Bank Nederland, zal enkele van deze ethische dilemma’s bespreken tijdens de bijeenkomst op 1 september. De tweede gastspreker, Leen Paape, is hoogleraar Corporate Governance bij het Nyenrode Center en zal ingaan op de bouwstenen die nodig zijn voor integer leiderschap.

De bijeenkomst is voor de leden van het BIF van TI-NL. Als lid van het BIF kunt u deelnemen aan alle BIF-bijeenkomsten die TI-NL organiseert: een perfecte kans om kennis over integriteits-vraagstukken te vergroten en ervaringen uit te wisselen met andere bedrijven. Onderstaand vindt u een overzicht van de voorgaande bijeenkomsten die dit jaar plaatsvonden.

BIF-bijeenkomst: Integriteit van organisaties – 12 mei 2022

Tijdens de BIF-bijeenkomst op 12 mei nam psycholoog en hoogleraar Integriteit Rob van Eijbergen ons mee in zijn verhaal over sociale veiligheid en integriteit van organisaties. Het belang van een veilige organisatiecultuur is actueler dan ooit. Met regelmaat verschijnen affaires in de media; denk bijvoorbeeld aan de incidenten rondom The Voice of HollandD66 en Ajax.

Bij integriteitsschendingen is vaak de reflex op zoek te gaan naar de ‘schuldige’. Het bedrijf voelt zich ook “slachtoffer” en kijkt niet open naar de eigen rol. Het is echter veel interessanter om de context te onderzoeken waarin de schendingen hebben plaatsgevonden, deelde Rob van Eijbergen tijdens deze bijeenkomst. Binnen een onveilige sociale omgeving is er geen ruimte voor het bieden van tegenspraak en wordt het lastig om dialogen, die juist zo belangrijk zijn, aan te gaan.

Systemische factoren die de sociale veiligheid en integriteit van organisaties kunnen beïnvloeden, zijn het groepsdenken en de groepsdynamiek binnen organisaties. Aan de hand van bekende gedragsexperimenten liet Rob van Eijbergen zien hoe snel mensen meegaan in groepsdynamiek en hoe ‘verkeerde’ beslissingen hierdoor tot stand kunnen komen. Daarnaast hebben de persoonlijkheidskenmerken van bestuurders ook effect op een (on)veilige sociale omgeving:

“Zo’n 70% van de top bestuurders scoren significant hoger op de schaal van psychopathie dan andere medewerkers,” aldus Rob van Eijbergen.

Na de boeiende presentatie gingen de aanwezigen in groepen het gesprek met elkaar aan over dilemma’s en aspecten van sociale veiligheid die tijdens de presentatie aan bod kwamen.

BIF-bijeenkomst: Risk Model Management – 9 februari 2022

Op 9 februari vond een hybride BIF-bijeenkomst plaats met medewerking van Rabobank en Triodos bank. Tijdens deze bijeenkomst stond het identificeren van compliance- en integriteitsrisico’s centraal. Om deze risico’s zichtbaar te maken en te beheersen, zijn als hulpmiddel modellen ontworpen: Risk Model Management. Juist nu, in deze digitale wereld, is Risk Model Management essentieel. Tijdens de bijeenkomst bespraken vier gastsprekers onder andere de toepasbaarheid, voordelen, uitdagingen en de mogelijke valkuilen van Risk Model Management.

De bijeenkomst werd live uitgezonden waarbij de kijkers vragen konden stellen aan de sprekers. Een korte impressie van de hybride bijeenkomst is in onderstaande video te zien.

Ook BIF-bijeenkomsten bijwonen?

Om ervoor te zorgen dat uw organisatie en werknemers kennis hebben van onderwerpen als integriteit, anti-corruptie en transparantie, is het van belang om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen. Als lid van het BIF kunt u deelnemen aan alle BIF-bijeenkomsten die TI-NL organiseert. Meer informatie over het BIF-lidmaatschap vindt u hier. Heeft uw bedrijf interesse? Neem dan contact op met onze directeur Lousewies van der Laan via communicatie@transparency.nl.