Europees Openbaar Ministerie

Vacature Voorzitter en leden van Bestuur

Lotte RooijendijkIntern nieuws, Vacature

Amsterdam, 22 september 2022 – TI-NL is op zoek naar een voorzitter en diverse leden van bestuur.

Transparency International Nederland (TI-NL) is dé anticorruptie-organisatie van Nederland die zich inzet voor transparantie en integriteit in bedrijfsleven, overheid en politiek. TI-NL is bekend vanwege haar werk tegen witwassen, corruptie en politieke belangenverstrengeling en haar inzet voor effectieve klokkenluidersbescherming. TI-NL is op zoek naar een voorzitter en meerdere bestuursleden waaronder een penningmeester ter versterking van het huidige bestuur.

U werkt samen met een bevlogen team aan corruptie-gerelateerde thema’s en draagt zo bij aan het bevorderen van integriteit en de versterking van de rechtsstaat in Nederland. Het bestuursvoornemen is om van een medewerkend bestuur te migreren naar een meer toezichthoudend bestuur met een sterk team dat de dagelijkse gang van zaken en het implementeren van de strategie volledig onder haar hoede heeft.

Profielen

  • Kennis van het werkveld en bestuurservaring in een NGO-omgeving
  • Juridische achtergrond en/of ervaring met integriteit
  • Kennis van fondsenwerving, communicatie en/of anti-corruptietechnologie
  • Een lid met financiële kennis (penningmeester)
  • De voorzitter is een verbinder en creëert draagvlak

Propositie

  • Wij bieden u een inspirerende en zinvolle toezichthoudende functie
  • Binnen een maatschappelijke relevante, (internationale) ambitieuze organisatie
  • Deze posities zijn onbezoldigd met onkostenvergoeding

Reactie

U kunt via de vacature op de website van Hemingway of contact opnemen met Maarten den Ottolander via ottolander@hemingway-pg.nl.