Hofvijver, https://unsplash.com/photos/9hfDD3OQtAs

Deel Tweede Kamerleden meldt neveninkomsten niet

Sean IvoryAlgemeen, Integriteit, Kwesties, Nationaal, Nieuws, Open Overheid, Overheid, Politiek

Amsterdam, 21 augustus 2023 –  Een groep Tweede Kamerleden meldde in de periode 2018-2021 hun neveninkomsten niet voor de wettelijke deadline bij de belastingdienst. Sommige Kamerleden hebben dit nog steeds niet rechtgetrokken. Deze Kamerleden hebben mogelijk te veel salaris ontvangen. Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio blijkt dat sommige Kamerleden die wel melding hebben gemaakt gekort worden op hun salaris. 

Volgens de gedragscode van de Tweede Kamer dienen Kamerleden zich aan al hun registratieverplichtingen te houden. Deze gegevens worden vervolgens in registers openbaar gemaakt. Naast deze registers moeten Kamerleden sinds 1990 neveninkomsten aangeven bij de Belastingdienst. Volgens de huidige Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer (Wet schadeloosstelling) kan er gekort worden op het salaris van Kamerleden als zij te veel neveninkomsten hebben. Er kan tot 35 procent gekort worden op het Kamersalaris wanneer de inkomsten uit nevenactiviteiten meer dan 14 procent (ongeveer 15.000 euro) van hun salaris bedragen. Uit het onderzoek van BNR blijkt onder meer dat Kamerleden Thierry Baudet (FvD), Roelof Bisschop (SGP) en Gidi Markuszower (PVV) gekort worden op hun salaris. Baudet moet zelfs het maximale kortingspercentage van 35 procent terugbetalen: ruim 40.000 euro.

Een terugkerend probleem

In december vorig jaar bleek dat liefst negentig (oud-)Kamerleden hun neveninkomsten niet op tijd gemeld hadden. Een groot deel van de Kamerleden heeft hier inmiddels wel melding van gemaakt. Zorgelijk is dat een terugkerend probleem is. In de periode 2018-2021 zijn ook tientallen voorbeelden van Kamerleden die geen melding maken van hun nevenactiviteiten. Er zijn nog steeds vijftien (oud-)Kamerleden die geen gegevens hebben doorgegeven. Het gaat om vijf Kamerleden van de PVV, vier Kamerleden van de VVD,  drie leden van D66 en drie afzonderlijke leden afkomstig van PvdA, CDA en BVNL.

“Zo spoedig mogelijk na afloop van het kalenderjaar” moet een Kamerlid de Belastingdienst kennis geven van diens neveninkomsten volgens de wet. In de praktijk blijkt dit vaak niet te gebeuren. Dit lijkt met name te komen omdat het niet naleven van de regels in de meeste gevallen onopgemerkt en ongestraft blijft. De Tweede Kamer is zelf verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van de integriteitsregels. Het melden van neveninkomsten bij de belasting gebeurt op basis van de Wet schadeloosstelling, maar deze wet bevat geen regels om Kamerleden te sanctioneren. Sanctionering kan alleen op basis van de gedragscode, waar op wordt toegezien door het College van Onderzoek integriteit. Op basis van deze regels zijn sancties opgelegd aan Tweede Kamerlid Thierry Baudet. Hij werd vorig jaar één week geschorst voor het niet registreren van zijn nevenfuncties.

Wil jij TI-NL ondersteunen in haar strijd voor klokkenluidersbescherming, politieke integriteit en een samenleving vrij van corruptie? Word dan lid, of steun ons via een donatie: