Europese resolutie ter bescherming van klokkenluiders

Lotte RooijendijkInternationaal

Op 29 april 2010 heeft de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa unaniem een resolutie ter bescherming van kokkenluiders aangenomen (resolution 1729 (2010) Protection of Wistle-blowers). De Nederlandse MP, Peter Omtzigt, introduceerde de resolutie. Een door TI verricht onderzoek, “Alternative to Silence: Whistleblower Protection in 10 European Countries”, over het beleid ten aanzien van de bescherming van klokkenluiders in 10 lidstaten van de Raad van Europa, toont aan dat wet- en regelgeving ter bescherming van klokkenluiders dikwijls gefragmenteerd is en nauwelijks wordt afgedwongen. De Europese resolutie is een belangrijk signaal voor een betere bescherming van klokkenluiders. Met de aanname van de resolutie erkent de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa het belang van de bestrijding van corruptie en mismanagement in de publieke en private sector en de rol die klokkenluiders, personen die misstanden aan die kaak stellen, daarbij kunnen spelen. Potentiële klokkenluiders worden vaak ontmoedigd uit angst voor represailles. Een goede bescherming is daarom van essentieel belang.

“Whistle-blowing has always required courage and determination and whistle-blowers should at least be given a fighting chance to ensure that their warnings are heard without risking their livelihoods and those of their families. Relevant legislation must first and foremost provide a safe alternative to silence and not offer potential whistle-blowers a “cardboard shield” that would entrap them by giving them a false sense of security.” (punt 5 resolution 1729, 2010, The protection of whistle-blowers)

De resolutie nodigt de lidstaten uit hun wetgeving met betrekking tot klokkenluiden op basis van in de resolutie weergegeven leidende principes aan te passen. De Vergadering benadrukt dat de noodzakelijke verbetering van wet- en regelgeving ter bescherming van de klokkenluiden vergezeld dient te gaan met een positieve evolutie van de culturele houding ten aanzien van klokkenluiden. Een houding waarbij klokkenluiden nog wordt geassocieerd met ontrouw en verraad. Deze onterechte associatie dient losgelaten te worden. De resolutie vermeldt expliciet dat non-gouvernementele organisaties een belangrijke rol kunnen spelen bij de beïnvloeding van deze houding, het geven van advies en ondersteuning aan werkgevers die een interne klokkenluiders procedure op willen zetten en het geven van advies en ondersteuning aan potentiële klokkenluiders en mogelijke slachtoffers.

De resolutie is opgesteld door de Commissie Juridische Zaken en Mensenrechten, rapporteur, mr. Pieter Omtzigt. TI ontplooide diverse lobby activiteiten om de resolutie aangenomen te krijgen.

Klik hier voor de tekst van de resolutie.