cursus

Postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management

Lotte RooijendijkAankondigingen

Waar ‘compliance’ in de kern gaat om het naleven van wet- en regelgeving, met de wetgever/toezichthouder als primaire stakeholder, gaat ‘integriteit’ –  in de visie van de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management aan de Vrije Universiteit – om het in ogenschouw nemen van de belangen van alle relevante stakeholders bij het nemen van beslissingen of het vertonen van gedrag. Een multi-stakeholderperspectief derhalve, waarbij we de rollen en relaties intern en extern analyseren.

Onze opleiding heeft als overstijgend doel om onze studenten  compliance en integriteit op strategisch en beleidsmatig niveau in hun organisatie te kunnen verankeren. Hierbij geven we ook handvatten voor operationele implementatie. Wij benaderen compliance en integriteit multidisciplinair, dat wil zeggen vanuit het perspectief van recht, ethiek en risicomanagement.

Corruptie is één van de specifieke compliance- en integriteitrisico’s die in onze master opleiding aan bod komen. Dat betekent dat we onder meer:

  • het fenomeen corruptie – en haar verschijningsvormen – bespreken, alsmede de laatste (onderzoeks)ontwikkelingen;
  • de extraterritoriale aspecten hieromtrent benoemen;
  • (de elementen van) anti-corruptiebeleid benoemen;
  • risicomitigerende maatregelen en controle hierop duiden;
  • de zichtbaarheid van en verantwoording over het bovenstaande jegens toezichthouders en andere stakeholders bespreken.

Corruptie komt terug in onze colleges (ondersteund door  wetenschappelijke literatuur), in casuïstiek en in ons studium generale. Corruptie is regelmatig onderwerp van wetenschappelijke scripties die als afsluiting van de opleiding worden geschreven. Onze opleiding verzorgt de komende 12 maanden de colleges voor de postgraduate opleiding (2 parallelle leergangen), een studium generale, alumni bijeenkomsten en een symposium in samenwerking met Deloitte en De Nederlandsche Bank.

De opleiding wordt geleid door Sylvie Bleker – Van Eyk, één van de oprichters van Transparancy International in Nederland. Het docententeam bestaat uit een combinatie van wetenschappers en mensen uit de praktijk. Lezers kunnen onze opleiding benaderen voor:

  • Het verrichten van academisch onderzoek op gebied van compliance, integriteit en corruptie;
  • Het verzorgen van trainingen;
  • Het geven van input op (ontwikkelingen op) het terrein van corruptie voor opname in onze opleiding.

Klik hier voor de informatie op de website.