Voormalig opdrachtnemer Rijksgebouwendienst veroordeeld voor ambtelijke omkoping

Lotte RooijendijkKwesties

Een voormalig opdrachtnemer van de Rijksgebouwendienst is op 30-11-2010 veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur voor ambtelijke omkoping. Het gerechtshof te Arnhem achtte dat het bewezene het misdrijf “Het medeplegen van als ambtenaar een gift aannemen wetende dat deze hem gedaan wordt teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht in zijn bediening iets te doen of na te laten, meermalen gepleegd”. De voormalig opdrachtnemer werd een werkstraf van 200 uur opgelegd.

klik hier voor de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl  LJN: BO6212, Gerechtshof Arnhem 21-002084-07