Celstraffen voor ambtelijke corruptie en omkoping

Lotte RooijendijkKwesties

’s-Hertogenbosch, 19 januari 2011 – De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft negen betrokkenen bij ambtelijke corruptie en omkoping in Limburg veroordeeld tot (voorwaardelijke) celstraffen. Het gaat om ambtenaren van diverse gemeenten en de provincie Limburg en om medewerkers van het bouwbedrijf Janssen de Jong Infra BV die de giften, al dan niet op uitdrukkelijk verzoek van de ambtenaren, verstrekten. Ook de echtgenote van een ambtenaar werd veroordeeld tot een (voorwaardelijke) celstraf. Vier mensen werden vrijgesproken van omkoping van ambtenaren en twee mensen kregen een werkstraf.De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat de 37-jarige regiomanager van het bouwbedrijf van 1 januari 2005 tot en met 27 januari 2009 ambtenaren van de gemeenten Stein, Maastricht, Heerlen en Nuth en de provincie Limburg heeft omgekocht. Volgens de rechtbank staat vast dat de man de ambtenaren geld gaf en gratis werkzaamheden in privéwoningen en tuinen van die ambtenaren uitvoerde. Daarnaast betaalde hij een babyborrel evenals een volledig verzorgde vliegreis, diners, toegangskaarten voor concerten en voetbalwedstrijden en een uitstapje kleiduivenschieten en quadrijden.

De directeur van het bouwbedrijf, een 50-jarige man, kocht in de periode van 1 januari 2008 tot en met 27 januari 2009 twee ambtenaren van de gemeenten Stein en Maastricht om met geld en een volledig verzorgde vliegreis naar de grand prix in Monaco en een volledig verzorgd bezoek aan een concert van Robbie Williams.

De rechtbank oordeelt dat het maatschappelijk belang van een betrouwbare overheid groot is en dat het omkopen van ambtenaren het vertrouwen van de samenleving in de overheid schaadt. De mannen hebben door het omkopen van ambtenaren hun bedrijf op oneerlijke wijze voordeel verschaft. De regiomanager bekleedde binnen het bedrijf een verantwoordelijke functie en toonde geen enkel inzicht in de laakbaarheid van zijn handelen. Het initiatief tot de omkoping lag in vele gevallen bij hem. De rechtbank legt de man een celstraf op van 24 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De rechtbank verwijt de directeur dat hij de regiomanager niet heeft teruggefloten terwijl hij wel op de hoogte was van zijn handelingen. Daarmee gaf hij indirect goedkeuring aan wat zich afspeelde. Bovendien nam hij er in enkele gevallen ook aan deel. De rechtbank legde de directeur een celstraf van 12 maanden op waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Ambtenaren
Ten aanzien van de omgekochte ambtenaren oordeelt de rechtbank dat integriteit van ambtenaren tot de fundamenten van de rechtsstaat behoort. Het maatschappelijk belang van een onkreukbare overheid is groot. De leden van de samenleving moeten er zonder meer op kunnen vertrouwen dat ambtenaren hun positie niet misbruiken ten behoeve van hun privébelang. Tegen ambtenaren die opzettelijk en voor eigen gewin het vertrouwen in de overheid schaden, moet dan ook doeltreffend en passend strafrechtelijk worden opgetreden.

Een provincieambtenaar kreeg een gevangenisstraf opgelegd van 15 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk en een ontzetting uit het recht om een ambt te bekleden voor de duur van 36 maanden. Daarnaast dient hij de provincie Limburg een schadevergoeding te betalen van 19.450, 00 euro. De rechtbank acht het wettig en overtuigend bewezen dat de man gratis werkzaamheden ontving aan zijn huis en tuin en een gratis kraamborrel kreeg. De rechtbank neemt het hem onder meer ook kwalijk dat de man vaak zelf vroeg om de giften. Daarnaast toont hij geen enkel inzicht in het laakbare karakter van zijn handelen.

De echtgenote van de provincieambtenaar kreeg een werkstraf opgelegd van 240 uren en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk. De rechtbank oordeelt dat zij zelf actief betrokken was bij het vragen en ontvangen van de giften en ze heeft voor lief genomen dat haar man het vertrouwen heeft beschaamd van de samenleving.

Zes ambtenaren van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Nuth, Voerendaal en Spijkenisse en een medewerker van het bouwbedrijf zijn veroordeeld tot celstraffen van 12 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk, 12 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk, 10 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk, 180 dagen waarvan 138 dagen voorwaardelijk en werkstraffen van 240 uur en 180 uur. Vijf ambtenaren zijn daarnaast voor een bepaalde duur uit hun recht ontzet om een ambt te bekleden.

Nietig
De rechtbank heeft een deel van de tenlastelegging in alle zaken nietig verklaard omdat die een innerlijke tegenstrijdigheid bevat. De officier van justitie legt de verdachten onder meer ten laste dat zij “anders dan om zakelijke redenen” hebben gehandeld. De rechtbank meent echter dat alle tenlastegelegde gedragingen per definitie zijn gepleegd in strijd met de ambtsplicht. De nietigverklaring betekent dat de rechtbank niet toekomt aan een inhoudelijke behandeling van die tenlastegelegde feiten.

Er zijn vijf vonnissen gepubliceerd.

LJ Nummers

Bron: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Rechtpraak.nl