Rechtbank bevestigt strafontslag van voormalig medewerker provincie Limburg

Lotte RooijendijkKwesties

De rechtbank Maastricht verklaart het beroep van een voormalig medewerker technisch beheer van de provincie Limburg ongegrond.

De voormalig medewerker van de provincie had beroep aangetekend tegen zijn strafontslag. De betreffende medewerker is ontslagen wegens schending van de ambtelijke integriteit en ernstig plichtsverzuim. Dit bestaat uit het aannemen van geld en giften van het bouwbedrijf Janssen De Jong Infra B.V., het buiten medeweten van de dienstleiding onderhouden van nauwe persoonlijke contacten met medewerkers van genoemd bouwbedrijf, het wekken van de schijn van belangenverstrengeling en het laten ontstaan van een situatie van afhankelijkheid, het verhullen van zijn financiële gangen en bewuste en stelselmatige belastingontduiking.

Het beroep hiertegen is ongegrond verklaard. Het kon eiser duidelijk zijn waar de grenzen lagen, hij heeft de ambtseed afgelegd en kon op de hoogte zijn van de geldende Gedragscode voor ambtelijke integriteit. Eiser heeft de schijn gewekt dat zijn onafhankelijkheid niet verzekerd was. Eiser is in een afhankelijke positie geraakt wat zich niet verdraagt met zijn publieke taak. Hierdoor ontstonden ernstige en gerechtvaardigde twijfels aan eisers integriteit en geloofwaardigheid als ambtenaar.
Het plichtsverzuim is toerekenbaar, strafontslag is een niet onevenredige sanctie.

Bron: Rechtspraak.nl, Rechtbank Maastricht
De volledige uitspraak.