Uitnodiging perspresentatie Corruptie Perceptie Index 2012 en policypapers TI-NL

Anne Scheltema BeduinUncategorized

Op 5 december a.s. presenteert Transparency International Nederland (TI-NL)  in perscentrum Nieuwspoort te Den Haag om 10.30 uur een drietal ‘policy papers’ en de nieuwe Corruption Perception Index (CPI) 2012. Oud staatssecretaris en TI-NL lid van het eerste uur Michel van Hulten zal de nieuwe CPI van commentaar voorzien.

Nederland scoort ‘goed’ op de CPI-ranglijst 2012 van Transparency International. Ook uit de in mei j.l. gepubliceerde studie van TI-NL naar ons nationaal integriteitsysteem (NIS), blijkt dat Nederland niet zozeer lijdt onder een grote mate van corruptie, maar wel dat op velerlei gebieden sprake is van achterstallig onderhoud bij de integriteitsbewaking. Dit betreft bijvoorbeeld de klokkenluidersbescherming, een lobbyregister of de financiering van politieke partijen.

Op grond van de NIS-studie zal TI-NL zich in 2013 op een aantal beleidsterreinen concentreren. Zo wil zij zich sterk maken voor een betere bescherming van klokkenluiders. Haar aanbevelingen presenteert TI-NL in de policy paper ‘Veilig melden’, opgesteld met onderzoekster Willeke Slingerland van de Saxion Hogeschool. Andere beleidsdocumenten die worden besproken, betreffen ‘Internationale Samenwerking’ en ‘Tone from the Top’.

Wij nodigen u van harte uit om deze persconferentie van 5 december bij te wonen. Meldt u aan via: nis@transparency.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Transparency International Nederland, Marloes van Hooijdonk (projectcoördinator NIS) via bovengenoemd mailadres.