WODC

Policy papers “Veilig melden” en “Tone at the top”

Lotte RooijendijkKlokkenluiders, Onderzoeken, Publicaties

Amsterdam, 29 april 2013 – Het in mei 2012 door Transparency International Nederland uitgebrachte NIS-rapport concludeert dat het ontbreken van adequate bescherming van klokkenluiders alle instanties in Nederland raakt; hierdoor wordt Nederland kwetsbaar voor corruptie. Er bestaat in Nederland geen cultuur die veilig melden mogelijk maakt. Maar het melden van een misstand heeft grote gevolgen op zowel professioneel als persoonlijk vlak.

Ook wordt in het NIS-rapport geconcludeerd dat in Nederland topbestuurders binnen de overheid en het bedrijfsleven niet voldoende verantwoording afleggen over de eigen en elkaars integriteit. Dit vormt een risico voor het effectief voorkomen van corruptie en niet-integer gedrag.

TI-NL heeft twee policy papers uitgebracht die deze problemen duidelijker naar voren brengen: “Veilig melden”, dat de voornaamste belemmeringen voor het veilig melden in kaart brengt en een aantal aanbevelingen voor verbetering doet; en “Tone at the top”, dat de noodzaak van aandacht voor tone at the top in kaart brengt. Ook in dat paper zijn enkele aanbevelingen opgenomen.