‘Kijken in de spiegel’ – aanbevelingen voor een beter pensioenbestuur

Lotte RooijendijkPublicaties, Publication

21 mei 2013 – Vandaag publiceert Transparency International Nederland (TI-NL) het rapport ‘Kijken in de spiegel’. In dit rapport is door een brede werkgroep onder voorzitterschap van Jean Frijns gekeken naar de veranderende positie van pensioenfondsen. Waar komt het snel afnemend vertrouwen van deelnemers in hun pensioenfonds vandaan? En wat kan een pensioensbestuur daaraan veranderen?

Elk pensioenbestuur krijgt in haar uitvoering te maken met diverse dilemma’s. Het rapport behandeld er een aantal waaronder het ‘pettenprobleem’: bestuurders van een pensioenfonds die ook werkgever zijn. Hoe gaan die om met de informatie die ze uit het overleg krijgen of juist inbrengen? Hoe voorkomen ze dat ‘achterkamertjesoverleg’ weliswaar de kans op het bereiken van een akkoord kan verhogen maar tegelijkertijd de transparantie rondom besluitvorming verminderd?

Dergelijke dilemma’s oplossen zonder een goed principe kader is niet te doen. Het rapport geeft aan de hand van enkele dilemma’s een routekaart die bestuurders helpt om algemene uitgangspunten te vertalen naar beleid zodat balans in de omgang met zulke dilemma’s wordt gebracht.