Beloning van Klokkenluiders?

Anne Scheltema BeduinFeature, Klokkenluiders

Amsterdam, 8 augustus 2014 – Graag delen wij met u een drietal lezenswaardige artikelen over het al dan niet belonen van klokkenluiders.

Het eerste artikel heet ‘Should Regulators Pay Whistleblowers? The FCA Thinks Differently‘, door Adil Siddiqui. Hij bespreekt de verschillende benadering die wetgevers in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten kiezen voor het al dan niet belonen van Klokkenluiders. Hij legt uit waarom men in Engeland niet denkt dat beloningen tot meer en betere kwaliteit klokkenluiden leidt.

Over Klokkenluiders in Amerika, gaat het artikel ‘Meet the SEC’s 6,500 Whistleblowers, People Are Offering Confidential Information Under a Securities and Exchange Commission Program‘. Het artikel betreft het type mensen (6.500) dat vertrouwelijke informatie deelt met de Securities and Exchange Commission. Het artikel trapt af met de zin: “What do four adult entertainers, 138 engineers, a handful of pilots and a pastor have in common? They all think they have hot tips about an alleged financial fraud.” De Commissie hoopt met dit in 2011 opgezette programma strafbare feiten gepleegd door bedrijven aan het licht te brengen. Door de SEC wordt een premie van tot 30% van de op te leggen boete (hoger dan $1 miljoen) uitgekeerd aan de melder.

Tot slot is er van Nederlandse bodem de bijdrage van hoogleraar accountancy in Tilburg (en visiting prof. aan de Harvard Business School) prof. Jan Bouwens. Hij pleitte vorig jaar om klokkenluiders niet te belonen (want dat geeft een verkeerd signaal), maar stelde dat zwijgers juist gestraft moesten worden. U leest zijn opiniestuk hier.