10th Corporate Fraud and Corruption Forum

Anne Scheltema BeduinEvenementen, Extern nieuws, Publication, Uncategorized

Amsterdam, 31 oktober 2014 – Op 20 en 21 november aanstaande organiseert Thought Leader Global het Tiende ‘Corporate Fraud and Corruption’ Forum in Amsterdam. Vanuit verschillende perspectieven (compliance, controle (audit), ethiek en juridisch) zal gekeken worden naar de manieren om een effectieve anti fraude en corruptie strategie te voeren. De implementatie van deze strategie is niet alleen theoretisch, maar heeft daadwerkelijk een positieve impact op het bedrijf, de werknemers en business partners.

De focus moet daarbij liggen op het aanmoedigen van een ethische bedrijfscultuur, het verbeteren van het inschatten en omgaan met fraude risico’s en het omgaan met moeilijke juridische uitdagingen. Training in ethiek en succesvolle fraude preventie zijn hierbij essentieel. Juridische uitdagingen zijn er in overvloed: onder andere regels over data bescherming en privacy, arbeidsrecht, FCPA, OECD Anti-omkoping verdrag en UK Bribery Act. Daarbij verdienen GOS landen en Opkomende Markten extra aandacht.

Naast preventie is ook een effectieve onderzoeksstrategie noodzakelijk, met betrekking tot interviews, klokkenluidersbescherming, bewijsgaring en veroordeling. Daarbij is begrip van cultuur, HR en ethiek voordelig.

Namens TI-NL zal voorzitter Paul Arlman spreken op de conferentie.

Voor het volledige programma opent u de bijlage (pdf) of gaat u naar deze website.