TI-UK Defence Companies Anti-Corruption Index

Anne Scheltema BeduinFeature, Internationaal, Kwesties, Onderzoeken, Press Release, Press Releases, Publicaties, Publication, Uncategorized

Amsterdam, 27 april 2015 – Transparency International UK heeft na onderzoek vastgesteld dat 33% van de bedrijven in de defensie industrie de eigen transparantie en de kwaliteit van de eigen anti-corruptie programma’s heeft verbeterd, maar dat 2/3 van die bedrijven nog te kort schiet.
 
Nieuw onderzoek door Transparency International UK heeft aangetoond dat 33% van de bedrijven in de TI Defence Companies Anti-Corruption Index sinds 2012 de eigen ethische en anticorruptie-programma’s heeft verbeterd, maar dat de bedrijfstak als geheel nog een lange weg te gaan heeft.
 
De Defence Companies Anti-Corruption Index 2015 drukt de transparantie en kwaliteit uit van ethische en anti-corruptie programma’s van 163 bedrijven in de defensie industrie uit 47 landen. Elk bedrijf is geplaatst in een ranking van niveau A (het hoogste) tot niveau F (het laagste) op basis van publiekelijk beschikbare informatie. Daarbij toonden 42 bedrijven verbetering met een of meer niveaus sinds 2012. Nog eens een derde toonde meer bescheiden verbetering.
 
“Corruptie binnen defensie raakt ons allemaal. Het gaat niet enkel om commissie-betalingen bij sales – corruptie kan ook op directe wijze de levens van burgers en militairen in gevaar brengen.”, aldus Mark Pyman, Directeur van het TI-UK Defence and Security Programme. “Bedrijven die verbetering hebben getoond nemen het voortouw in het bevorderen van transparantie binnen deze vaak heimelijk opererende bedrijfstak.”
 
Bedrijven uit Brazilië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Israël, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Zuid Korea, Zuid Afrika, Spanje, Turkije, het VK en de VS zijn met een niveau verbeterd.
 

Bijna een kwart van de bedrijven laat geen enkele verbetering zien

Katie Fish, de auteur van het rapport: “Er is nog steeds een lange weg te gaan. Twee derde van de defensie bedrijven in het onderzoek, dat 36 bedrijven meer omvatte dan het onderzoek uit 2012, laat weinig blijken ethische en anti-corruptie programma’s in te zetten. Hierbij zijn ook bedrijven uit de belangrijkste wapen producerende landen.”
 
Op basis van publieke informatie kan gezegd worden dat:
• Slechts 8 bedrijven hebben aantoonbare klokkenluiders-procedures.
• Slechts 13 bedrijven doen stelselmatig due diligence onderzoek naar hun agenten.
• Enkel drie bedrijven kunnen aantonen dat zij uitgewerkte procedures hebben om corruptie te voorkomen in “off set contracts“ (ook wel “counter trade“ genoemd); een gebied met extra risico.
 
Regeringen zouden anti-corruptie programma’s bij leveranciers verplicht moeten stellen.
 
TI-UK heeft een oproep gedaan aan inkopers bij overheidsorganen wereldwijd om altijd van defensie bedrijven robuuste anti-corruptie standaarden verplicht te stellen. “Als overheidscontracten de voorwaarde kennen dat bedrijven een adequaat ethiek en anti-corruptie programma in werking hebben, dan betekent dat een stap vooruit in de richting van betere accountability binnen de defensie industrie, en het zal het goede werk dat binnen veel van die bedrijven gedaan wordt bevorderen”, aldus Pyman.
 
TI-UK heeft ook regeringen opgeroepen om de eis te hanteren dat offertes uitbrengende bedrijven hun “offset obligations” en “performance assessments” publiceren.
 

Investeerders maken ook deel uit van de oplossing

“Corruptie kan zware reputatie schade en financiële schade betekenen”, zei Fish. “Investeerders zouden dit rapport moeten gebruiken om te vragen: hebben de bedrijven waarin wij investeren hoogwaardige anti-corruptie programmas in werking?”
 
————————-

Pers contact

Leah Wawro

+44 (0)20 7922 7973 (kantoor)

+44 (0)78 9421 9638 (mobile),

email: leah.wawro@transparency.org.uk

Opmerkingen voor de redactie

Er werden 163 defensiebedrijven uit 47 landen onderzocht met gebruikmaking van publiek beschikbare informatie over hun ethiek en anti-corruptie programma’s. TI-UK gebruikte daarvoor een vragenlijst met 41 indicatoren. Op basis van hun beoordelingen werden de bedrijven ondergebracht in een van de zes niveaus, van A tot en met F. TI-UK heeft ook interne bedrijfsinformatie geanalyseerd, die dit jaar door 63 bedrijven werd geleverd. TI-UK besprak dan de geleverde interne documentatie met de bedrijven in kwestie.

Niveaus van aanwezigheid van ethiek- en anti-corruptie programma’s
Band A: uitgebreid aantoonbaar
Band B: goed
Band C: redelijk
Band D: beperkt
Band E: zeer beperkt
Band F: nauwelijks aanwezig

Over het TI Defence & Security Programme

TI-DSP spant zich in om integriteit te bevorderen en om corruptie te beperken binnen de defensie en veiligheids organisaties wereldwijd door steun te geven aan anti-corruptie hervormingen in defensie organisaties, en door integriteit binnen wapen transacties te verbeteren. Dit programma wordt geleid door Transparency International UK (TI-UK), namens de TI beweging.
Voor meer informatie: www.ti-defence.org.