Launch Institute For Financial Crime – 28 mei 2015

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Feature, Nationaal, Press Release, Press Releases, Uncategorized

Amsterdam, 30 april 2015 – Graag delen wij met u de ‘safe the date’ van de launch van het Institute for Financial Crime (IFFC).

Het Institute For Financial Crime

Vertrouwen is de basis van onze samenleving. Alles wat we met elkaar doen is daarop gebaseerd. Financieel Economische Criminaliteit (FEC) ondermijnt in grote mate het vertrouwen in de samenleving. FEC lijkt nog steeds te groeien in een complex en diffuus landschap. Burgers, publieke en private sector ervaren de sociale en financiële negatieve effecten hiervan.

‘Er is momentum en urgentie voor innovatieve bestrijding van FEC’

Het doel van het Institute For Financial Crime (IFFC) is innovatie op gebied van onderzoek, samenwerking en educatie te bewerkstelligen. Innovatie leidt tot een betere en efficiëntere bestrijding in het belang van maatschappelijk stabiliteit en vertrouwen tussen burgers en bedrijven.

Het instituut zorgt voor bewustzijn en inzicht in de noodzaak van innovatieve en effectieve bestrijding van FEC. De onafhankelijke katalysator rol van het instituut resulteert in uitwisseling van kennis, methodieken en vaardigheden tussen verschillende partijen die elkaar nu nog onvoldoende vinden.

Het instituut organiseert zowel online als offline seminars, fora, expertmeetings, onderzoekstrajecten en opleidingen voor fraude professionals. Het is ook de missie van het instituut om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over FEC. Het instituut biedt hiermee een bijdrage aan een veiligere samenleving.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van het IFFC,

Hendrik Jan Biemond en Arthur de Groot

 

launch IFC

Bij het Vredespaleis kunt u helaas niet parkeren. De dichtstbijzijnde parkeerlocaties zijn op de Burgemeester Patijnlaan & Burgemeester van Karnebeeklaan. Let op: dit zijn betaalde parkeerplekken.