ICC seminar: risico’s bestuurders

Anne Scheltema BeduinAankondigingen, Extern nieuws, Nationaal, Symposium

Amsterdam 20 mei 2016 – Graag delen wij een event van de International Chamber of Commerce Nederland (ICC) op 23 juni 2016.

Seminar: Mededinging, corruptie en de persoonlijke risico’s voor bestuurders en leidinggevenden

Donderdag 23 juni 2016, Den Haag – 08.30-12.00 uur

Met een sterk groeiend aantal internationale regels en gedragsnormen, wordt het voor bestuurders en leidinggevenden steeds lastiger sturing te geven aan de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Steeds vaker worden bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van onwettige handelingen die elders in het bedrijf plaatsvinden.

Dat risico wordt groter doordat landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk extraterritoriale werking van hun anti-corruptie wetgeving toepassen. Daarnaast is de complexiteit en reikwijdte van (inter-)nationale mededingingswetgeving in de afgelopen jaren toegenomen. Reden voor ICC een seminar te wijden aan bestuurdersaansprakelijkheid ten aanzien van internationale mededingings- en anti-corruptiewetgeving.

Sprekers

  • prof. mr. Sven Dumoulin, General Counsel, AkzoNobel Global
  • mr. Robbert de Bree, Lawyer/Partner, Wladimiroff Advocaten

Informatie over de overige sprekers volgt.

Onderwerpen

  • Recente ontwikkelingen binnen de internationale wetgeving en de risico’s van non-compliance voor bestuurders en leidinggevenden.
  • Ervaringen uit de praktijk: overwegingen voor de bestuurder / commissaris.
  • Ervaringen uit de praktijk: het perspectief van de General Counsel.
  • Corruptie, mededinging en de ICC Guidelines & toolkits.

Doelgroep

Bestuurders, leidinggevenden en general counsels van internationaal opererende bedrijven.

Voor meer informatie en registratie, zie www.icc.nl/activiteiten.