Compliance benchmark: staff en budget

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Feature, Internationaal, Kwesties, News, Nieuws, Onderzoeken

Amsterdam, 20 juni 2016 – De Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) heeft een benchmark uitgebracht, waarin gekeken wordt naar de praktijk op het gebied van omvang van staff en budget van compliance programma’s. Let op: de informatie geeft slechts een indicatie van wat anderen doen. Het hangt af van de achtergrond en omvang van een organisatie hoe groot het compliance team en bijbehorende budget moet zijn.

Samenhang grootte compliance team en omvang organisatie

Het is niet verrassend dat kleinere organisaties doorgaans kleinere compliance teams hebben. Verrassend is wel dat de toename van het aantal personen in het team niet helemaal gelijk loopt met de toename in omzet. Zelfs in organisaties met meer dan $ 3 miljard omzet, zijn de compliance afdelingen relatief klein: van die groep had iets meer dan de helft van de organisaties minder dan 10 mensen in dienst voor compliance, en 30% zelfs maar 5 of minder compliance professionals.

SCCE tabel 1

In bovenstaande tabel staat een overzicht van het aantal compliance & ethics professionals per omzetgrootte. Bijvoorbeeld: van de organisaties met een omzet van tussen de $ 500 miljoen en $ 1 miljard, heeft 7.8% slechts 1 persoon in het compliance team, terwijl 45.6% tussen de 2 en 5 personen in het team hebben, etc. Ongeacht de omvang van de beoordeelde organisaties, was het meest gegeven antwoord dat er tussen de 2 en 5 personen werkzaam zijn in het compliance team. Pas wanneer organisaties meer dan $1 miljard omzetten, zijn de teams iets groter.

Wanneer gekeken wordt naar het aantal personen dat werkzaam is binnen de organisatie, lijkt 50.000 werknemers een grens te zijn. Onder dat aantal werknemers heeft ongeveer 40% van de respondenten een compliance team van 5 personen of minder. Teams groter dan 50 personen komen relatief weinig voor. Slechts 30% van de organisaties met 100.000 of meer werknemers hebben meer dan 50 compliance professionals in dienst.

SCCE tabel 2

Type organisatie

Overheidsorganisaties hebben relatief de kleinste compliance afdelingen. 77% van de respondenten van deze organisaties hebben 5 of minder personen in dienst voor compliance. Ter vergelijking: bij beursgenoteerde bedrijven is dat slechts 55%.

SCCE tabel 3

Compliance budgetten

Conform verwachting, stijgen de budgetten van de compliance afdelingen ongeveer evenredig met de omzet van de organisatie. Van organisaties met meer dan $ 3 miljard omzet geeft ongeveer 57% aan meer dan een miljoen dollar beschikbaar te hebben aan compliance budget.

SCCE tabel 4

Ook wat dit betreft nemen beursgenoteerde bedrijven het voortouw. Ongeveer 45% van de respondenten van dergelijke organisaties hebben een budget van $1 miljoen of meer. Overheidsorganisaties hebben het kleinste budget. Ongeveer 40% heeft minder dan $100,000 te besteden aan compliance programma’s.

SCCE tabel 5

Methodologie

In juni 2015 heeft de SCCE per email een uitnodiging gestuurd aan ongeveer 45.000 individuals. In totaal hebben 1.646 personen het online onderzoek ingevuld, waarvan er 647 zijn geselecteerd op basis van de volgende criteria:

  • de Chief Compliance Officer werkt niet voor een zorginstelling  provider; en
  • de Chief Compliance Officer is verantwoordelijk voor tenminste 26% van de juridische- en reguleringsrisico’s van de organisatie.

Dit rapport is gebaseerd op deze groep respondenten. De resultaten zijn geanonimiseerd en handmatig en computermatig gecheckt. Voor verdere toelichting en het hele rapport, zie deze link.