Basel Instituut: bestrijden witwassen blijft zwak

Anne Scheltema BeduinExtern nieuws, Feature, Internationaal, Kwesties, Onderzoeken, Witwassen

Amsterdam, 28 juli 2016 – Vandaag bracht het Basel Instituut voor Governance de Basel AML (Anti-Money Laundering) Index 2016 uit. Hoewel meer landen hun score hebben verbeterd sinds de vorige Index, blijft de effectiviteit van het bestrijden van witwassen zwak. In de Index worden 149 landen beoordeeld op risico’s met betrekking tot witwassen en het financieren van terrorisme. 

De resultaten en bevindingen van 2016

De top 10 landen die het hoogste risico lopen zijn Iran, Afghanistan, Tadzjikistan, Guinee-Bissau, Mali, Cambodja, Mozambique, Uganda, Swaziland en Myanmar. Finland loopt de minste risico’s (3.05), gevolgd door Litouwen (3.62) en Estland. Het meest vooruitgegaan sinds vorig jaar is Koeweit, Ecuador, de Seychellen en Albanië. Landen die het meest achteruitgegaan zijn, zijn Vanuatu, Chili, Sri Lanka, Slovenië, China, Estland, Servië en Turkije.

OESO landen, inclusief grote financiële centra zoals Luxemburg, Japan, Zwitserland, Italië, Duitsland, de V.S., Frankrijk en het V.K. hebben hun score niet of nauwelijks verbeterd. Nederland scoort, met 4.99 punten, de 107de plek van de 149 (1 is meeste risico’s, 149 is minste risico’s).

Meer informatie en het rapport kunt u vinden via deze link.

Het Basel Instituut

Het Basel Instituut voor Governance is een onafhankelijke not-for-profit centrum, gespecialiseerd in het voorkomen van corruptie en witwassen, good governance en compliance, handhaving van strafrecht en het terughalen van gestolen goederen.

Voor media: Selvan Lehmann, Project Manager Basel AML Index (index@baselgovernance.org).

EU: Vierde Anti-Witwasrichtlijn en UBO

Onlangs opende het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie een publieke consultatie van het wetsvoorstel voor de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Met deze consultatie wordt eenieder geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen en de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.

Het wetsvoorstel regelt de implementatie van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn en beoogt het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering op Europees niveau aan te pakken. De Vierde anti-witwasrichtlijn vult de bestaande regels verder aan en geeft tevens uitvoering aan de ‘verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler‘. Deze verordening heeft rechtstreekse werking en beoogt geldovermakingen volledig traceerbaar te maken. Dit wordt als een belangrijk hulpmiddel beschouwd bij het voorkomen, opsporen en onderzoeken van witwassen en financieren van terrorisme.

Een voor TI belangrijk onderwerp is de verplichting aan lidstaten een centraal register voor uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) in te richten. Begin februari maakte de minister al bekend voor een openbaar register te gaan. Hoewel TI-NL dit in beginsel toejuicht, zijn er enkele zorgen over de drempels die opgeworpen worden om toegang tot de informatie in het register te krijgen. Dat de Kamer van Koophandel het register zal gaan beheren is een hieraan gerelateerd zorgpunt.

Omdat het UBO-register een meer omstreden en ingewikkelder onderdeel is van de implementatie, zullen de artikelen met betrekking tot het UBO-register in een apart wetsvoorstel worden ondergebracht, dat op een later moment zal worden geconsulteerd.

De termijn voor de huidige consultatie is zes weken. Dat betekent dat reacties op het conceptwetsvoorstel tot en met 16 augustus 2016 kunnen worden ingediend op de website van de overheid.