Publieke belastingrapportage geen impact op winst bedrijven

Anne Scheltema BeduinEuropees, Internationaal, Onderzoeken, Organisatie, Wetgeving

Amsterdam, 9 augustus 2016 – Er is geen duidelijke link tussen de wijze waarop bedrijven functioneren en de publieke rapportage van informatie over belastingbetalingen. Dat concludeert Transparency International EU in het rapport ‘Do Corporate Claims of Public Disclosure Stack Up?‘ Juist nu het momentum wereldwijd groeit om publieke rapportage over belastingbetalingen in te stellen, is een veelgehoord tegenargument dat het de concurrentiepositie of omzet van bedrijven negatief zou beïnvloeden. Dit argument blijkt dus geen hout te snijden.  

In de Europese Unie zijn financiële en kredietinstellingen verplicht publiek te rapporteren over zogenoemde country-by-country (land-per-land) informatie: informatie over belastingbetalingen per land uitgesplitst. Ook bedrijven actief in de grondstoffenindustrie en de houthandel zijn hiertoe verplicht. De eerste categorie is dit verplicht op basis van de Richtlijn Kapitaalvereisten (2013/36/EU), de tweede op grond van de Transparantierichtlijn (2013/50/EU).

CBCR

Terwijl de EU overweegt publieke belastingrapportage voor alle Europese multinationals en niet-Europese multinationals die in de EU opereren verplicht te maken, is het meest gehoorde tegenargument dat het deze bedrijven in een achtergestelde concurrentiepositie zou brengen. Om dit argument nader te bestuderen, heeft TI-EU een onderzoek ingesteld naar de feitelijkheid van deze tegenwerping.

Voornaamste bevindingen rapport

Er bestaat geen duidelijke link tussen publieke country-by-country belastingrapportage en de concurrentiepositie van bedrijven. Terwijl publieke country-by-country belastingrapportages voor Europese multinationals in toenemende mate verplicht zijn, is er geen correlatie tussen deze rapportages en de gewone regels van concurrentiewerking.

Analyse van de historische bedrijfsresultaten:

 • Bij de meerderheid van de bekeken bedrijven bleven omzetresultaten gelijk of namen deze zelfs toe gedurende de geanalyseerde periode;
 • Wanneer gekeken werd naar de netto winst (EPS), bleef deze vergelijkbaar tussen bedrijven die wel en die niet rapporteren;
 • Hetzelfde geldt voor wat betreft de Price-to-Earnings Ratio (P/E ratio) en rendement op eigen vermogen;
 • 43% van de Europese bedrijven die aan publieke country-by-country rapportage voldoen behielden of verbeterden hun concurrentiepositie in de geanalyseerde periode (bijvoorbeeld: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Telekom, Lloyds, Telefonica and Vodafone);
 • De geanalyseerde Indiase bedrijven (waar al langer een vergelijkbare verplichting tot rapportage bestaat) behielden of verbeterden alle 14 hun winstresultaten.

Hoewel alle bedrijven in hun jaarverslagen melding maken van hun bewegingen met betrekking tot hun concurrentiepositie, wordt bij geen van de verslagen de verbetering of verslechtering gewijd aan publieke country-by-country belastingrapportage.

Sector-gebaseerde resultaten

 • De omzetgroei van EU bedrijven die wel en wereldwijd gevestigde concurrerende bedrijven uit dezelfde sector niet rapporteren was vergelijkbaar;
 • Hetzelfde geldt voor wat betreft de Price-to-Earnings Ratio (P/E ratio);
 • Meer dan 40% van de geanalyseerde bedrijven die rapporteren hadden een omzetgroei die vergelijkbaar of beter was dan die van wereldwijd gevestigde concurrerende bedrijven uit dezelfde sector die niet rapporteren;
 • Meer dan 90% van de geanalyseerde Indiase bedrijven hadden een omzetgroei die vergelijkbaar of beter was dan die van wereldwijd gevestigde concurrerende bedrijven uit dezelfde sector die niet rapporteren;
 • BNP Paribas, Deutsche Telekom en Vodafone hadden een hogere omzetgroei dan hun concurrenten uit de sector.

De geanalyseerde informatie laat geen duidelijk verband zien tussen publieke country-by-country rapportage en de gewone concurrentieverhoudingen.

Methodology

 

De voornaamste elementen van het onderzoek zijn de volgende:

1. Identificeren van de elementen die invloed hebben op de publieke rapportage:

 • omzet
 • winst of verlies voor belastingen
 • belasting betaald over winst of verlies
 • lijst dochterondernemingen

2. Identificeren van de elementen die invloed hebben op de concurrentiepositie:

 • omzet
 • winst per aandeel (earnings per share, EPS)
 • price-to-earnings ratio (P/E ratio)
 • rendement op eigen vermogen (return on equity, ROE)
 • rendement op activa (return on assets, ROA)

3. Identificeren van bedrijven die rapporteren en het analyseren van trends:

In het rapport wordt de informatie met betrekking tot de impact van publieke country-by-country rapportage geanalyseerd aan de hand van 28 multinationals. Hierbij zitten 7 Europese multinationals die publiek rapporteren (proactief of op basis van juridische verplichtingen), 7 Europese multinationals die niet publiek rapporteren en 14 Indiase bedrijven die op basis van de Indiase Companies Act verplicht zijn dochter-per-dochter (subsidiary-by-subsidiary, SBS) te rapporteren over hun belastingafdrachten.

4. Analyseperiode:

De resultaten van de bedrijven zijn gedurende drie jaar gemonitord, aan de hand van publiek beschikbare informatie en sectorresultaten op wereld en regionaal niveau.

country-by-country 2