Integriteit in het Nederlands parlement

Anne Scheltema BeduinCorruptie, Extern nieuws, Feature, Integriteit, Nationaal, Onderzoeken

Amsterdam, 21 november 2016 – Het rapport ‘Parliamentary attention for integrity’ analyseert de aandacht voor integriteit in het Nederlandse parlement in de periode 2000 – 2015. Deze aandacht voor integriteit is van belang, aangezien dit vaak leidt tot een prikkel verbeteringen aan te brengen op dit gebied in de private, publieke en semi-publieke sector. De analyse laat over de genoemde periode een toename van het aantal vragen over integriteit zien, hetgeen een hoopvol teken is. 

Het rapport is geschreven door Marjolein van Dijk en Alain Hoekstra in opdracht van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). Gekeken is naar Kamervragen waarin het woor ‘integriteit’ voorkomt. Gekeken is naar verschillende aspecten, zoals in hoeverre er aandacht aan integriteit is besteed, welk Kamerlid en welke partijen dat hebben gedaan, of de vragen gerelateerd zijn aan media-aandacht voor een specifieke integriteitsschending of juist proactief op de agenda van die persoon of partij staan. Ook is geanalyseerd welk type integriteitsschending vooral aandacht krijgt en in hoeverre de context van de zaak daarbij van belang is.

Met name grote en linksgeoriënteerde partijen stellen Kamervragen over integriteit (SP: 45; PvdA: 33). Sommige specifieke Kamerleden stellen ook vaak vragen over integriteit, zoals ’top scorer’ SP-Kamerlid Ronald van Raak. Vaak zijn Kamervragen gerelateerd aan een incident gerelateerd aan de media; in een preventieve context is integriteit veel minder vaak onderwerp van gesprek. Het gaat dan met name om zaken waarbij het misbruik van macht, belangenverstrengeling of corruptie betreft. Hierbij wordt specifiek gevraagd naar de context van de schending, hetgeen klaarblijkelijk van belang wordt gevonden voor de beoordeling van de schending. De meeste bevraagde schendingen betreffen de publieke sector, met relatief weinig aandacht voor de semi-publieke en private sector.

Omdat aandacht voor integriteit via Kamervragen een positieve invloed heeft op verdere (verbetering van) regulering van dit onderwerp, hebben de schrijvers een drietal aanbevelingen:

  1. Er zou meer onderzoek gedaan moeten worden naar de parlementaire aandacht voor integriteit.
  2. Er zou meer aandacht besteed moeten worden aan integriteit in de semi-publieke en private sector.
  3. Parlementariërs zouden een meer proactieve houding moeten hebben om het onderwerp vaker en prominenter op de agenda te zetten.

Voor alle bevindingen van dit interessante rapport, kunt u deze link volgen.