Rapport SOMO over bankenlobby

Anne Scheltema BeduinEuropees, Extern nieuws, Feature, Integriteit, Lobbyen, Nationaal, Private sector

Amsterdam, 23 november 2016 – Gisteren publiceerde SOMO het rapport A structural problem in the shadows – Lobbying by banks in the Netherlands. Volgens SOMO geven grote Nederlandse banken miljoenen uit aan lobby via hun eigen kanalen, via belangenorganisaties als de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en lobby-organisaties in Nederland, de EU en wereldwijd. Tegelijkertijd is vaak onduidelijk hoe deze lobby precies verloopt, omdat de banken over een groot deel van de lobbyactiviteiten niet transparant zijn.

Krachtige lobby

“De krachtige lobby van de Nederlandse banken is weinig zichtbaar in Nederland én in de EU, waar de meeste financiële wetten worden gemaakt. Daardoor wegen de bankenbelangen te veel door, ten koste van maatschappelijke belangen”, stelt onderzoeker Myriam Vander Stichele van SOMO. “Er is een enorme scheefgroei tussen de mate waarin banken direct toegang hebben tot het Ministerie van Financiën, en burgers die maar moeilijk kunnen achterhalen wie, wanneer, over welke wetsvoorstellen, beslist.”

Het SOMO-rapport onderzoekt specifieke aspecten van lobby-activiteiten van de Nederlandse banken ABN AMRO, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Triodos. Hoe transparant zijn banken over hun activiteiten? Hoe zijn de contacten tussen het Ministerie en de banken? Welke invloed hebben ze op het Ministerie van Financiën? Het onderzoek richt zich specifiek op de besluitvormingsprocessen voor nieuwe financiële wetgeving.

  • Hoofdstuk één gaat over hoe transparant van het Ministerie van Financiën is voor burgers die willen weten hoe besluitvorming plaats vindt, en die invloed willen uitoefenen.
  • Hoofdstuk twee geeft inzicht in de wisselwerking tussen het ministerie en de Nederlandse banken met betrekking tot financiële wetsvoorstellen.
  • In hoofdstuk drie wordt uitgelegd hoe de lobby intern bij de banken is georganiseerd.
  • Hoofdstuk vier gaat in op de verschillende branche-organisaties waar Nederlandse banken lid van zijn en de mate waarin ze daardoor op verschillende niveaus invloed uit oefenen.

Het rapport sluit af met commentaren op de bestaande tekortkomingen en risico’s, en aanbevelingen om de onevenwichtigheden te herstellen.

U leest het volledige rapport hier.