extraterritorialiteit

Symposium: extraterritorialiteit in anti-corruptiewetgeving

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Internationaal, Nieuws, Symposium, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 12 mei 2017 – In de wereld vandaag de dag hebben omkoping en andere vormen van corruptie vaak een transnationaal karakter. Omdat anti-corruptiewetgeving en handhaving niet consistent zijn in verschillende staten, heeft de manier waarop staten hun jurisdictie vastleggen, belangrijke implicaties op de effectiviteit van opsporing, onderzoek, vervolging en bestraffing van corruptie. Op 14 december 2017 organiseert de Universiteit van Utrecht een symposium over extraterritorialiteit in anti-corruptiewetgeving, waar internationale stakeholders, waaronder Transparency International Nederland, de globalisering van anti-corruptiewetgeving en handhaving zullen analyseren.

Grote bedrijven zijn dikwijls multinationals die zaken doen in talrijke staten. Omkoping door één bedrijf kan andere buitenlandse bedrijven benadelen die hierdoor marktaandeel verliezen. Extraterritorialiteit is een term die betekent dat wanneer een persoon een misdaad begaat die niet plaatsvindt in zijn eigen land, deze persoon toch onder de jurisdictie van zijn eigen land valt. De Amerikaanse FCPA heeft een aanzienlijk extraterritoriaal bereik. Niet alleen stelt de FCPA stelt het land in staat daadkrachtig op te treden tegen Amerikaanse burgers of bedrijven die buitenlandse ambtenaren proberen om te kopen maar ook beoogt de wet Amerikaanse en buitenlandse beleidsidealen over de hele wereld te bevorderen en geeft het Amerikaanse bedrijven een instrument om corruptie in het buitenland te bestrijden. Het symposium focust zich op anti-corruptiewetgeving in de VS en Europa en de implicaties op globaliserende handhaving bij grensoverschrijdende corruptie.

Wereldwijde trends

Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw, een toenemend aantal staten hebben ingang gevonden in de internationale anti-corruptie, in belangrijke mate op basis van langdurige praktijken van de Verenigde Staten op dit gebied. Deze staten introduceerden nieuwe misdaden in hun strafrecht, breidden hun jurisdictie uit en investeerden financiële middelen in instanties verantwoordelijk voor  het onderzoeken en vervolgen van buitenlandse corruptie. In heel Europa zijn het aantal onderzoeken, de vervolgingen en de bedragen van schikkingen toegenomen, ook in landen waar schikkingen geen deel uitmaken van de juridische traditie.

Op hetzelfde moment is de Amerikaanse handhaving en de internationale samenwerking tussen de handhavende instanties ook toenemend. Al deze ontwikkelingen hebben aanzienlijke extraterritoriale gevolgen en doet een aantal vragen opkomen bij grensoverschrijdende corruptie en fraude:

  • Welke staat moet handhaven in geval van een overlap in jurisdicties?
  • Waar moet de opbrengst van de schikking naartoe om het geval van multinationale corruptie en multinationale handhavingsacties?
  • Heeft de toegenomen globalisering van international anti-corruptie een effect op business rondom de wereld?
  • Zou globalisering moeten leiden tot uniformiteit in wetgeving en handhavingsstrategieën?

Extraterritorialiteit in anti-corruptiewetgeving

Het symposium “Ecercising Extraterritoriality in Anti-Corruption Regulation” brengt onderzoekers en beroepsbeoefenaars van zowel civil society als van de overheid samen, die de rol van het strafrecht en handhaving in de strijd tegen wereldwijde corruptie analyseren. Het doel van dit seminar is om internationale anti-corruptie stakeholders op het gebied van handhaving te betrekken in een wetenschappelijke discussie over de vermeende normatieve doelstellingen en de feitelijke mogelijkheden van twee aspecten van wereldwijde trends: de waarde van schikkingen en het potentieel van de globalisering in internationale anti-corruptiewetgeving.

Het volledige programma is hier te vinden.

Graag aanmelden via secretariaat.ier@uu.nl.

Het symposium vindt plaats op 14 december 2017 in de Raadzaal van de Universiteit Utrecht, Achter Sint Pieter 200, 3512 HT Utrecht.