Lobbyseminar 2017: Lang leve de lokale lobby?!

Lotte RooijendijkAlgemeen, Event, Feature, Integriteit, Lobbyen, Nationaal, Nieuws

Amsterdam, 3 oktober 2017 – Op donderdag 26 oktober organiseert Public Matters het jaarlijkse Lobbyseminar ‘Lang leve de lokale lobby?!’ Tijdens dit seminar wordt een onderzoek gepresenteerd dat in samenwerking met de UvA is uitgevoerd onder lokale politici en bestuurders, met medewerking van onder andere Marcel Hanegraaff (assistent professor Universiteit van Amsterdam), Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht en voorzitter van de VNG), Michael Sijbom (manager externe relaties NAM en voormalig burgemeester Losser) en Paul van den Bosch (hoofdredacteur AD regio).

Lobbyen en politieke belangenbehartiging zijn onlosmakelijk verbonden met het beleidsvormingsproces. Dit geldt voor zowel ”Den Haag” als daarbuiten: ook in stadhuizen brengen belanghebbenden informatie en standpunten onder de aandacht van burgemeesters, wethouders en raadsleden. Jaarlijks organiseert Public Matters een Lobbyseminar. In 2016 ging het Lobbyseminar over informatie en invloed in de Tweede Kamer. Dit jaar is het thema van het Lobbyseminar de lokale lobby.

Lobbyen op lokaal niveau

Hoe wordt eigenlijk op lokaal niveau gelobbyd? Wie lobbyen daar, wat is de impact en mate van professionaliteit? En verschilt dat met belangenbehartiging in de nationale politieke arena? Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens het seminar, mede op basis van onderzoek dat door de Universiteit van Amsterdam samen met Public Matters is uitgevoerd. De uitkomsten bieden een verdiepend inzicht in de wisselwerking tussen lokale beleidsmakers en belangenbehartigers, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

Lobbyseminar 2017

Bij aanvang van het Lobbyseminar op 26 oktober worden de bevindingen en conclusies van het onderzoek gepresenteerd door Marcel Hanegraaff (assistent professor Universiteit van Amsterdam). Het eerste exemplaar van het onderzoek wordt aansluitend aangeboden aan Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht en voorzitter van de VNG) gevolgd door een vraag- en antwoordsessie. Onder voorbehoud van de politieke actualiteit start vervolgens een panel- en zaaldiscussie met bijdragen van onder andere: Michael Sijbom (manager externe relaties NAM en voormalig burgemeester Losser) en Paul van den Bosch (hoofdredacteur AD regio).

Het seminar vindt plaats in de Glazen Zaal, Prinsessegracht 26 in Den Haag op donderdag 26 oktober. Inloop is vanaf 16.30uur. Het programma start om 17:00uur. Om 18:30uur wordt de bijeenkomst afgesloten met een borrel. Aanmelden voor het seminar kan hier of via info@publicmatters.nl. Deelname aan het seminar is kosteloos voor relaties van Public Matters. De Glazen Zaal ligt op 5 minuten loopafstand van het Binnenhof.