Corporate Sustainability Reporting Directive

Het spiegelpaleis: fraude met dividendbelasting via schijnconstructie

Lotte RooijendijkAlgemeen, Feature, Fraude, Internationaal, Nationaal, Nieuws

Amsterdam, 11 januari 2018 (door Jonne Biessels) – Afgelopen dinsdag heeft de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), in samenwerking met de Luxemburgse autoriteiten, twee bedrijfspanden in Nederland en Luxemburg doorzocht, een kantoor van een Nederlandse vermogensbeheerder en een Luxemburgs trustkantoor. Bij beide doorzoekingen is administratie in beslag genomen. Dit gebeurde naar aanleiding van een onderzoek naar internationale belastingfraude. Hieruit bleek dat de verdachten het afdragen van €45 miljoen euro aan een (buitenlandse) belastingdienst hebben geprobeerd te vermijden met behulp van een neplening van €2 miljard.

Een Nederlandse vermogensbeheerder, drie directeuren en een manager lijken deel te hebben genomen aan een organisatie die het doen van onjuiste aangiften dividendbelasting tot doel had. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) en de FIOD was de Nederlandse vermogensbeheerder betrokken bij het bedenken en opzetten van een ingewikkelde schijnconstructie. Deze constructie zou slechts zijn opgezet om internationaal dividendbelastingfraude te plegen. Dividendbelasting is een vorm van belasting die afgedragen moet worden over ‘winstuitkeringen’ van bedrijven.

Het spiegelpaleis

De constructie bestond eruit dat een in Luxemburg opgerichte vennootschap fictief een lening van €2 miljard verstrekte aan haar Luxemburgse moedermaatschappij. In ruil voor deze ‘renteloze lening’ betaalde de moedermaatschappij een vergoeding van honderden miljoenen euro’s aan de dochtervennootschap. Vervolgens deed deze dochtervennootschap een winstuitkering van honderden miljoen euro’s aan de Nederlandse onderneming. Deze Nederlandse onderneming bezat aandelen en keerde op haar beurt weer uit aan een Brits bedrijf.  Volgens het OM heeft de constructie dienst gedaan als een ‘internationaal fiscaal spiegelpaleis’, waarin je iets anders ziet dan in werkelijkheid het geval is.

‘Nihil-aangifte’

Over de winstuitkering die de dochtervennootschap deed aan de Nederlandse onderneming moest €45 miljoen dividendbelasting worden betaald. Dit is ook afgedragen aan de Luxemburgse belastingdienst. Echter, bij het doorstorten van de winstuitkering naar het bedrijf in Groot-Brittannië heeft de Nederlandse vermogensbeheerder vermoedelijk een zogenoemde ‘nihil-aangifte’ voor dividendbelasting gedaan. Een nihil-aangifte is een aangifte die je doet wanneer je als bedrijf in een bepaald aangiftetijdvak geen werknemers in dienst had, en dus geen loon en loonheffingen hoeft aan te geven. Omdat een bedrijf toch op tijd aangifte moet doen kan in zo’n geval een nihil-aangifte worden gedaan. De Nederlandse vermogensbeheerder deed deze ‘nihil-aangifte’ omdat in Luxemburg al dividendbelasting was betaald over de winstuitkering. Dit heeft geleid tot een afdrachtvermindering door verrekening van de in Luxemburg afgedragen dividendbelasting.

Dividendbelasting teruggehaald

Echter, uit gegevens van de Luxemburgse fiscus blijkt dat de dividendbelasting betaald over de winstuitkering weer was teruggehaald door de onderneming. Kortom, in Luxemburg is er dus geen dividendbelasting afgedragen. Daarom had de vermogensbeheerder in Nederland vermoedelijk geen ‘nihil-aangifte’ mogen doen, aldus het OM. Welke belastingdienst daadwerkelijk is benadeeld zal verder worden uitgezocht in het strafonderzoek.

In verband met het nog lopende strafonderzoek kan het OM nog niets kwijt over de identiteit van de verdachten en de vestigingsplaats van de vermogensbeheerder.