Bart de Koning

Linda Schut

Vriendjespolitiek de Koning

Bart de Koning, auteur van Vriendjespolitiek. Fraude en corruptie in Nederland