Bart de Koning

Lotte Rooijendijk

Vriendjespolitiek de Koning

Bart de Koning, auteur van Vriendjespolitiek. Fraude en corruptie in Nederland