Goldman Sachs

Klokkenluider klaagt Goldman Sachs aan

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Internationaal, Klokkenluiders, Nieuws

Amsterdam, 14 augustus 2018 – Klokkenluider en voormalig managing director bij Goldman Sachs, Christopher Rollins, luidde eerder al intern de klok bij de investeringsbank. Naar aanleiding van een reeks schimmige transacties met een Europese zakenman, een ‘wraakcampagne’ van zijn oud-collegae en zijn ontslag, heeft Rollins nu ook een officiële rechtszaak aangespannen.

De rechtszaak is vorige week aangespannen bij de federale rechtbank in Manhattan, New York (Rollins v. Goldman Sachs Group Inc., 18-cv-7162). Uit documentatie blijkt dat Rollin heeft verklaard dat zijn ontslag door de bank onderdeel was van een plan tot het voorkomen van een grootschalig witwasschandaal bij Goldman Sachs. De bank zou gezamenlijk met een onbekende Europese zakenman – en tevens cliënt van de bank – voor zo’n 1,6 miljard dollar aan schimmige transacties hebben gedaan. Nadat Rollins zijn vermoedens aankaartte is geen onderzoek gedaan, maar volgde een periode van maatregelen jegens hem die uiteindelijke leidde tot zijn ontslag. De rechtszaak moet leiden tot meer helderheid omtrent de gang van zaken en compensatie van de door Rollins geleden schade.

Klokkenluiden bij Goldman Sachs

Dergelijke rechtszaken zijn niet nieuw voor de investeringsbank. Goldman Sachs kwam eerder in het nieuws wegens diverse fraude- en corruptieschandalen, het naar verluidt geven van verkeerde adviezen aan Griekenland en haar rol in de bankencrisis uit 2008. Wel is het opvallend dat een klokkenluider een dergelijke prominente positie inneemt door het doen van een officiële aanklacht tegen diens voormalige werkgever. Goldman Sachs heeft ten aanzien van deze zaak iedere vorm van schuld ontkend en heeft verklaard ‘het gevecht aan te gaan’. Uit documentatie van de zaak blijkt dat Rollins heeft verklaard de eerder bedoelde zakenman tot op zekere hoogte te kennen en hij interacties met hem in lijn met de compliance-procedures heeft gemeld. Nadat een wederpartij – in een van de transacties waarbij de zakenman was betrokken – weigerde een betaling te doen in het kader van mogelijke strafbare feiten, werd Rollins geschorst. Hij liet het hier niet bij zitten en verzamelde materiaal waaruit bleek dat de bank mogelijk haar eigen witwasregels overschreed. Naar aanleiding daarvan werd Rollins onderworpen aan diverse disciplinaire maatregelen en een verhoor, waarop uiteindelijk ontslag volgde in 2017.

De bank zelf zou een tegenovergesteld standpunt hebben ingenomen in de onderhavige zaak. Juist Rollins zou de spil zijn in de relatie met de zakenman, en het zou aan hem te wijten zijn dat de wederpartij de betaling weigerde. Reuters meldde dat het ontslag van Rollins het gevolg was van het toestaan van ongeautoriseerde transacties  door een tegenpartij aan wie een handelsaccount was geweigerd vanwege nalevingsproblemen. Naar verluidt heeft Rollins verzocht om compensatie van geleden (financiële) schade voor een bedrag van 50 miljoen dollar.

Lars Windhorst als de ‘onbekende zakenman’?

Na bekendmaking van de rechtszaak werd door diverse bronnen gespeculeerd dat Lars Windhorst, een zakenman uit Duitsland, de bedoelde zakenman zou zijn. Dit kwam onder meer aan het rollen door één van de ingediende bewijsmiddelen in de rechtszaak. Het gaat daarbij om een brief uit 2015 – van de hand van Rollins – waarin hij hooggeplaatste personen binnen Goldman Sachs waarschuwt voor risico’s die verbonden zouden zijn aan samenwerking met zakenman Lars Windhorst. De woordvoerder van Windhorst verklaarde aan Bloomberg dat hij niet de bedoelde zakenman in de rechtszaak kan zijn. De in de rechtszaak gedane aantijgingen zouden namelijk niet in de richting van Windhorst wijzen. Rollins daarentegen spreekt in het kade van de rechtszaak wel (onder meer) over Windhorst, en verklaarde dat de voormalige vice-president van Goldman Sachs de zakenman zeer goed kende. De heren zouden gezamenlijk diverse transacties  langs de anti-witwas controleposten van de investeringsbank hebben geloodsd. Ook Reuters meldde al in 2016 dat Windhorst met hulp van Goldman Sachs een belang in een Australische vastgoedonderneming nam, voor 400 miljoen dollar.

Het is nog niet bekend hoe de aangespannen rechtszaak zich (tijd-technisch) zal ontwikkelen en wanneer de eerste zitting zal plaatsvinden.