Weerstand tegen aanscherping gedragsregels Europese Commissie

Lotte RooijendijkEuropees, Feature, Integriteit, Internationaal, Lobbyen, News, Nieuws

Amsterdam, 5 oktober 2016 – Hoewel het gedrag van oud-leden van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso en Neelie Kroes, volgens veel Europarlementariërs laat zien dat de interne gedragscode niet deugt, maakte Eurocommissaris Pierre Moscovici dinsdag in een debat met het Europees Parlement bekend dat de affaires met de twee oud-leden vooralsnog geen reden zijn voor de Europese Commissie om de gedragsregels tegen belangenverstrengeling aan te passen.

Europarlementariërs pleiten voor aanscherping gedragsregels

Een overgrote meerderheid in het Europees Parlement geeft aan dat de huidige interne gedragscode van de Europese Commissie niet deugt en er werd tijdens het debat dinsdag gepleit voor aanscherping van de gedragsregels, al ontbrak consensus over de manier waarop. Waar sommige Europarlementariërs pleiten voor een afkoelingsperiode voor oud-commissarissen van drie jaar, in plaats van de huidige anderhalf jaar, geven anderen aan dat de Europese Commissie kieskeuriger moet worden in welke overstappen ze aanpakken (bijvoorbeeld van een bepaalde positie naar een bepaalde sector). Ook werd door enkele Europarlementariërs gesteld dat Brussel zelf veel strenger moet optreden: nu wordt vaak aan de voormalig commissarissen overgelaten of de overstap naar een bedrijf wel of niet kan.

De Europese Commissie zou volgens Eurocommissaris Moscovici al over ‘sterke’ gedragsregels beschikken in vergelijking met de meeste EU-lidstaten en andere Europese instellingen. In het debat gaf hij aan begrip te hebben voor de emoties rondom Barroso en Kroes, maar dat hun individuele rechten tegelijkertijd moeten worden gerespecteerd. Echter, Kroes is met haar niet-gemelde bestuurspost verbonden aan een Bahama-vennootschap, formeel in overtreding van de gedragscode voor Eurocommissarissen, op grond waarvan mensen die deze functie bekleden geen enkele nevenactiviteit mogen vervullen. Moscovici beloofde het Europees Parlement te blijven informeren over het onderzoek dat nu wordt verricht naar de mogelijke overtreding van de gedragsregels door Barroso en Kroes.

Achtergrond: voormalig Eurocommissarissen in opspraak