financiële

Onderzoek bevestigt slecht imago financiële sector

Bart VolleberghAlgemeen, Nationaal, Onderzoeken, Schikkingen, Witwassen

Amsterdam, 29 maart 2019 –  Uit onderzoek van financieel detacheerder FBD blijkt dat de helft van de werkenden denkt dat bedrijven in de financiële sector wetsovertredingen goed verborgen kunnen houden. Ook gelooft één derde dat de wet vaker door financiële bedrijven wordt overtreden dan door organisaties uit andere sectoren. Dit geeft een zorgwekkend beeld over het imago van de financiële sector.

Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van FBD onder 1032 respondenten. Alle respondenten zijn werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder. Ook is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie en opleiding.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat 52,8% van de werkende Nederlanders van mening is dat bedrijven in de financiële sector wetsovertredingen goed verborgen kunnen houden. Daarnaast blijkt dat 33,3% denkt dat de wet in de financiële sector vaker wordt overtreden dan in andere sectoren. De grote concurrentie tussen de financiële dienstverleners zou hiervoor een reden kunnen zijn. 31,1% geeft namelijk aan dat meer concurrentie ertoe leidt dat organisaties zich minder aantrekken van wet- en regelgeving. “Concurrentie mag echter nooit een reden zijn om niet te voldoen aan wet- en regelgeving”, zegt Henk Kelder, algemeen directeur van FBD.

Een andere reden zou de onverstoorbare drang naar winst kunnen zijn. Maar liefst 54,2% van de respondenten geeft aan dat financiële organisaties winst maken belangrijker vinden dan het voldoen aan wetten en regels. Dit idee heerst nog meer met betrekking tot mannen (61,8%) dan vrouwen (45,2%).

Compliance schiet tekort bij financiële instellingen

Als financiële organisaties geen budget vrij maken of te weinig doen aan het implementeren van wet- en regelgeving, zou dit op de lange termijn kunnen leiden tot hoge kosten. De schikking van €775 miljoen tussen het Openbaar Ministerie (OM) en ING in september 2018 is hier het uitgelezen voorbeeld van. Het OM beschuldigde ING van jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroriste (Wwft). ING heeft niet kunnen voorkomen dat bankrekeningen van klanten zijn gebruikt bij het witwassen van honderden miljoenen euro’s. Afgelopen maart werd bekend dat ook het Italiaanse Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek start naar mogelijke tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen.