witwassen

OM onderzoekt mogelijke overtreding witwaswet door ABN Amro

Lotte RooijendijkAlgemeen, Extern nieuws, Feature, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 27 september 2019 – Afgelopen woensdag heeft het Openbaar Ministerie een onderzoek ingesteld naar mogelijke overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door ABN Amro. Aanleiding voor het onderzoek was een melding van DNB. 

Het OM heeft aan het Financieel Dagblad laten weten dat de bank wordt verdacht van drie overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren en terrorisme (Wwft): er zou over langere periode niet genoeg onderzoek zijn gedaan naar de achtergrond van klanten, er zou niet tijdig afscheid zijn genomen van verdachte klanten en verdachte transacties werden onvoldoende gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU). ABN Amro geeft aan volledig mee te werken met het onderzoek.

Aanleiding voor het onderzoek was een melding van de Nederlandsche Bank. Waar die melding precies over ging, is niet bekend. Details over de omvang en periode van het onderzoek zijn ook nog niet bekend.

Eerdere signalen

Het onderzoek naar ABN komt niet geheel uit de lucht vallen. In augustus van dit jaar bracht ABN naar buiten dat het een berisping had ontvangen van De Nederlandsche Bank, omdat de integriteitscontrole van de retailtak niet op orde zou zijn. Naar aanleiding van de berisping heeft ABN Amro in het tweede kwartaal van dit jaar een voorziening getroffen van 114 miljoen euro in de customer due diligence-afdeling. Begin 2019 maakte ABN Amro al bekend 85 miljoen euro extra in deze afdeling te hebben geïnvesteerd.

Eerder deed het OM onderzoek naar ING wegens overtreding van dezelfde wet. De bank schikte uiteindelijk voor 775 miljoen euro omdat zij onvoldoende had gedaan om te voorkomen dat ING-rekeningen jarenlang konden worden gebruikt om geld wit te wassen. Dat was de grootste schikking ooit in Nederland.

DNB heeft in het verleden bij meerdere banken Wwft-overtredingen vastgesteld, en voert nog altijd maandelijks overleg met het OM en de FIOD over dit onderwerp. Aan NRC heeft de centrale bank laten weten dat het niet uitsluit dat dit in de toekomst tot onderzoeken bij nog meer banken zou kunnen leiden.

Directe gevolgen

ABN Amro is de derde grootste bank van Nederland, met bijna 19.000 werknemers en een winst van 2,3 miljard euro in 2018. De staat moest de bank in 2008 nationaliseren en is nog altijd eigenaar van meer dan de helft van de aandelen (56 procent). De aandelen van ABN Amro kelderden donderdag met ruim 12 procent. Het totale verlies aan waarde was 2,1 miljard euro. De koersval was waarschijnlijk zo groot omdat duidelijke informatie over de reikwijdte van het onderzoek ontbreekt en beleggers een megaboete zoals die van ING vrezen.

Minister Hoekstra van Financiën heeft in een reactie gezegd dat het onderzoek hem zorgen baart. Hoekstra is zowel aandeelhouder op afstand – beheer is uitbesteed aan de stichting NLFI – als medeverantwoordelijk voor naleving van de Wwft. Ook heeft hij een belangrijke stem in de opvolging van de huidige bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen, die in april 2020 afzwaait.

Reactie ABN Amro

Desgevraagd geeft ABN Amro aan TI-NL te kennen geen nadere toelichting te kunnen geven op de stappen die de bank nu gaat zetten. De bank verwijst naar publicaties op de eigen website over het onderwerp en naar de website van het OM voor mededelingen over het onderzoek.