Invloed NGO's. Kompas

Blog Lousewies: NGO’s hebben echt invloed op een betere wereld

Lotte van TeunenbroekAlgemeen, Blog, Integriteit, Lobbyen, Organisatie, Politiek

Amsterdam, 4 oktober 2021 – Directeur Lousewies van der Laan reflecteert op de invloed die TI-NL en andere NGO’s kunnen hebben op de maatschappij, zoals recentelijk bij het aanpakken van draaideurpolitiek en illegale geldstromen.

Non-gouvernementele organisaties (NGO’s) hebben een grote positieve invloed op de maatschappij. In 2006 schreef de Adviesraad Internationale Vraagstukken al dat NGO’s niet meer weg te denken zijn uit de internationale orde. Op internationaal niveau drukken NGO’s nadrukkelijk hun stempel op de onderhandelingen en de uitkomst bij verschillende wereldconferenties, door het formuleren van concrete voorstellen en indirect door druk uit te oefenen op de statenpartijen. Ook op nationaal niveau zijn betrokken bij het vormen van beleid, en houden ze staten verantwoordelijk  als ze zich niet houden aan verplichtingen.

Net als andere NGO’s beoefend TI-NL invloed uit. Een geweldig recent voorbeeld hiervan is de aangenomen motie in de Tweede Kamer over de afkoelperiode voor lobbyisten. De afwezigheid van lobbyregulering in Nederland was al meerdere malen onderwerp van gesprek. Bij een analyse van OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) bleek al dat Nederland ver achter liep op het gebied van lobbyregulering.

Door de overstap van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen naar Energie-Nederland kwam dit opnieuw onder de aandacht. TI-NL heeft naar aanleiding hiervan meerdere keren gepleit voor een verbeterde wetgeving rondom lobbyen. Ook was ik te gast bij De Nieuws BV en Eenvandaag om te spreken over dit onderwerp, en waarom dit zo belangrijk is voor integriteit en vertrouwen in de politiek.

In deze periode had TI-NL goed contact met politieke partij Volt, die de mening deelde dat heldere regels moesten komen. Volt introduceerde een motie in de Tweede Kamer waarin ze vroegen een afkoelperiode van twee jaar in te voeren met daarbij een toetsingcommissie. In deze motie gaf Volt aan dat de situatie rondom Cora van Nieuwenhuizen aantoont dat er structurele gebreken zijn in het anti-corruptiebeleid. De Tweede Kamer stemde voor deze motie. TI-NL ziet dit als een geweldig succes en feliciteert Volt met het resultaat!

De inzet van TI-NL voor lobbyregulering is hiermee niet beëindigd. In de komende maanden zal er uitvoering moeten worden gegeven aan de motie. TI-NL zal actief betrokken blijven bij de uitvoering en bij elke mogelijkheid input verschaffen. In de toekomst ziet TI-NL ook graag een verplicht lobbyregister voor bewindspersonen, ambtenaren en politici, vergelijkbaar met het verplichte lobbyregister van de Europese Commissie.

Verder is TI-NL in gesprek geweest met staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief over de aanpak van belastingontduiking en witwassen in Nederland. Dit was een erg positief gesprek en we waren blij om te zien dat het Ministerie eindelijk onderzoek gaat doen naar de trust sector, die allerlei weinig transparante geldstromen in Nederland faciliteert. Ook mochten we een bijdrage leveren in de Tweede Kamer om de omzetting van de EU-klokkenluidersrichtlijn te verbeteren.

Als directeur kijk ik uit naar de toekomstige projecten en de positieve invloed die we kunnen hebben in onze speerpunten: het verbeteren van de politieke integriteit, het aanpakken van belastingontduiking en witwassen, en klokkenluiderbescherming. Dankzij onze leden en donateurs kunnen we echt bijdragen aan een betere wereld. Veel dank voor jullie steun, het maakt echt een verschil!

 

Lousewies van der Laan

Lousewies

Voor eventuele (pers)vragen kunt u mailen naar communicatie@transparency.nl of bellen naar 0681083627.