Lid Kascommissie

Transparency zoekt nieuw lid Kascommissie

Bart VolleberghAlgemeen, Intern nieuws, Vacature

Amsterdam, 17 december 2021 – Transparency International Nederland (TI-NL) is op zoek naar een nieuw lid voor de Kascommissie die op jaarlijkse basis een financiële controle uitvoert over de jaarrekening en meehelpt de financiële situatie van TI-NL gezond te houden. De Kascommissie bestaat uit tenminste twee en ten hoogste drie leden.  

Transparency International Nederland (TI-NL) is een vereniging en maakt onderdeel uit van civil society organisation Transparency International (TI), de grootste internationale anti-corruptie organisatie. TI-NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Corruptie definiëren we als misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin, waardoor we ons naast omkoping bezig houden met zaken als transparantie, integriteit en verantwoordingsplicht.

TI-NL houdt kantoor in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam en wordt geleid door een professionele staf (ongeveer 3 fte en een aantal stagiairs) ondersteund door een actief en meewerkend bestuur. Tevens is er een Raad van Advies.

TI-NL heeft een divers ledenbestand met leden die actief meedenken en doen om de doelen van de organisatie na te streven. TI-NL heeft individuele ledeninstitutionele leden en Young TI leden en is groeiende. Momenteel bestaat Kascommissie door het terugtreden van één van de twee leden uit één lid.  De Kascommissie voert op jaarlijkse basis een financiële controle uit over de jaarrekening. Daarnaast  helpt de Kascommissie de financiële situatie van TI-NL ook gezond te houden door zicht te houden op  de bedrijfsvoering op langere termijn  en op de verschillende budgettaire risico’s samenhangend met de projecten en verplichtingen die worden aangegaan ten opzichte van Transparency International  in Berlijn en subsidiegevers.

Profiel lid kascommissie

Wij zoeken een kandidaat die aan de volgende criteria voldoet:

 • deelt de waarden, missie en visie van TI-NL en draagt deze actief uit;
 • heeft affiniteit met de doelstellingen en de werkwijze van Transparency International;
 • heeft affiniteit met het werkveld (corruptie, transparantie en integriteit);
 • heeft kennis van de jaarrekening en (meerjarige) begroting en het omgaan met financiële risico’s;
 • heeft bij voorkeur ervaring met/bij verenigingen en/of NGOs;
 • is communicatief vaardig;
 • heeft een “hands-on” mentaliteit;
 • is naar verwachting 24 uur per jaar beschikbaar voor overleg over het financiële beleid van TI-NL.

Deze functie is onbezoldigd.

Wat kunt u als lid van de Kascommissie van TI-NL verwachten?

 • een inspirerende en zinvolle functie binnen een interessante en relevante (internationale) organisatie, met een groot netwerk;
 • de mogelijkheid en ruimte om bij te dragen aan het ontwikkelen van een ambitieuze organisatie en de anti-corruptie beweging in Nederland;
 • een professioneel landelijk opererend bureau;
 • vergoeding van gemaakte onkosten.

Leden van de Kascommissie zijn, of worden, lid van TI-NL. De kandidaat stelt zich in principe beschikbaar voor een periode van 2 jaar met een verlenging van nogmaals 2 jaar. Leden van de Kascommissie worden op voorstel van het bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Reageren?

Voelt u zich aangesproken door bovenstaande en bent u bereid zich in te zetten voor een corruptievrij Nederland, stuur uw CV dan uiterlijk op 7 januari 2022 naar: communicatie@transparency.nl. Meer informatie over de functie kunt u verkrijgen via de penningmeester: Frits Kuiper, f.kuiper@transparency.nl