hoofdverdachten

Voormalig topman Vestia gearresteerd voor verduistering sociale woningbouwprojectgelden

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 5 april 2017 – De voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Vestia is afgelopen maandag gearresteerd door de FIOD in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de oud-bestuursvoorzitter van verduistering en witwassen van €1,2 miljoen die was bestemd voor hulp aan sociale woningbouwprojecten in Zuid-Afrika.

Tot nu toe was de oud-bestuursvoorzitter enkel civielrechtelijk aangesproken in de Vestia-affaire maar wordt nu ook strafrechtelijk vervolgd op verdenking van verduistering en witwassen van gelden bedoeld voor sociale woningbouwprojecten in Zuid-Afrika. De voormalig topman is tevens bestuurder van een stichting met als doel het bevorderen van sociale woninghuisvesting in Zuid-Afrika. Deze stichting werd in 1996 opgericht door meerdere Nederlandse woningcorporaties, waaronder Vestia, om in Zuid-Afrika een systeem van sociale huisvesting op te zetten waarbij honderden huizen met geld van de Nederlandse corporatiesector zouden worden gebouwd. Onder leiding van de voormalig bestuursvoorzitter nam Vestia als grootste woningcorporatie van Nederland het voortouw.

De verdenking is dat de ex-bestuursvoorzitter met behulp van valselijk opgemaakte stukken €1,2 miljoen heeft onttrokken uit de stichting ten behoeve van privédoeleinden. De tweede verdachte in deze zaak betreft de zus van zijn ex-vrouw die wordt verdacht van medeplegen van witwassen. Er zouden ook huiszoekingen zijn verricht in verschillende woningen in Nederland, België, Zuid-Afrika en Bonaire waarbij onder andere pc’s en administratie in beslag is genomen. Ook heeft het functioneel parket conservatoir beslag gelegd op een van de panden van de oud-bestuursvoorzitter voor een bedrag van €1,47 miljoen. De hoogte van het beslag is een indicatie van het bedrag dat justitie verwacht te vorderen.

Hoe zat het ook alweer in de Vestia-affaire?

De voormalig bestuursvoorzitter van Vestia was is één van de hoofdrolspelers in de zogenaamde Vestia-affaire welke draait om de financiële constructies die de woningcorporatie aan de rand van de afgrond hebben gebracht. Tussen 2008 en 2011 werd de corporatie met ruim 24 miljard euro aan derivaten volgepompt. Door te speculeren met derivaten viel de landelijke woningbouwcorporatie in 2012 bijna om. Vestia kocht deze risicovolle financiële producten om zich tegen renterisico’s in te dekken.

De corporatie gokte op een rentestijging, terwijl de rente tegen alle verwachtingen in juist daalde. Door de rentedaling kregen de derivaten een negatieve marktwaarde. De betrokken banken eisten daarom extra onderpand-betalingen van Vestia. De corporatie moest de derivatenportefeuille uiteindelijk bij de banken voor ruim 2 miljard euro afkopen. Om de woningcorporatie overeind te houden werd dit voor een deel opgebracht door andere woningcorporaties die in totaal bijna 700 miljoen euro hebben opgehoest.

Na een bekentenis werd duidelijk dat de corporatie in deze kwestie door fraude is getroffen. De verdachten zouden steekpenningen hebben aangenomen en Vestia voor grote bedragen hebben opgelicht met de handel in derivaten. Ze werden onder meer vervolgd voor omkoping, witwassen, valsheid in geschrifte en oplichting. De voormalig bestuursvoorzitter en oud-commissarissen van Vestia werden niet vervolgd. Vestia zag af van een rechtszaak en er werd een schikking getroffen van €4,8 miljoen. Het OM meldde vanochtend dat de gearresteerde oud-bestuursvoorzitter in het geval van verlenging van het voorarrest donderdag zal worden voorgeleid.