Vijlbrief

Financial Action Task Force en de internationale strijd tegen corruptie

Lotte RooijendijkCorruptie, Internationaal, Witwassen

Van 28 tot en met 30 juni 2010 vond in Amsterdam de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) plaats. De FATF is een internationale taskforce die zich bezig houdt met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De vergaderingen van de FATF vonden van 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 plaats onder Nederlands voorzitterschap.

In september 2009 heeft de G20 de FATF verzocht om meer activiteiten tegen corruptie te ontplooien.In antwoord hierop heeft de FATF een inventarisatie gemaakt van bestaand en mogelijk nieuw werk van de FATF op dit terrein. Bovendien is in februari 2010 besloten om dit onderwerp prominent op de FATF-agenda te houden. Dit betekent onder andere dat momenteel in verschillende werkgroepen wordt gewerkt aan aanpassing van de vereisten voor financiële instellingen ten aanzien van klantcontrole (customer due dilligence) op politically exposed persons (zogeheten PEP’s).

Klik voor een verslag van de FATF van:
februari 2010
juni 2010