Philip Brouwer Integriteitsprijs 2010 voor Limburgse Werkgroep Integriteit

Lotte RooijendijkNationaal

De Philip Brouwer Integriteitsprijs is een tweejaarlijkse prijs. De prijs is door Binnenlands Bestuur in het leven geroepen ter nagedachtenis van Philip Brouwer, die in oktober 2007 plotseling op 45-jarige leeftijd overleed. Brouwer schreef veel over integriteitskwesties in het openbaar bestuur. KPMG is sponsor van de prijs. De eerste Philip Brouwer Integriteitsprijs werd in 2008 uitgereikt aan klokkenluider Fred Spijkers. In 2010 is er gekozen voor het thema ‘De Integere Organisatie’.

Door Martijn de Kiewit, Senior manager, KPMG Integrity

Nominaties konden worden verstuurd aan de jury via Binnenlands Bestuur. Er waren uiteindelijk twaalf genomineerden. De twaalf genomineerden zijn allemaal bezocht en hebben met documenten, een interview en aanvullende informatie hun nominatie kunnen onderbouwen. Wat de jury is opgevallen was dat alle nominaties van goed niveau waren.

De jury heeft naast de formele integriteitsbeheersing ook gekeken naar het bewustzijn binnen de cultuur van de organisatie. Dit door vooral te vragen hoe organisaties dit zelf monitoren en gebruiken in de inrichting van hun beleid. De Limburgse Werkgroep Integriteit dankt de prijs aan inzendingen van de gemeenten Schinnen en Sittard-Geleen. Deze twee Zuid- Limburgse gemeenten hebben hun integriteitsbeleid volgens de jury van de Philip Integriteitsprijs goed op orde, en dit is mede aan de werkgroep te danken.

De Regionale Werkgroep Integriteit is een samenwerkingsverband tussen 19 gemeenten en de provincie Limburg. De werkgroep ondersteunt bij het ontwikkelen van instrumentarium, het verzorgen van trainingen en het geven van advies. ‘Vanuit de werkgroep ontstaan veel praktische hulpmiddelen die andere overheidsorganisaties helpen om het integriteitsbeleid op te zetten’, stelt de jury.

Bijzonder in Sittard-Geleen is volgens de jury onder meer het feit dat binnen het managementteam en in het college van B en W themasessies over integriteit worden gehouden. Alle leidinggevenden beschikken over een Handboek Integriteit. Schinnen heeft volgens de jury van de Philip Brouwer Integriteitsprijs sinds de komst van burgemeester Berry Link (CDA) in 2007 ‘een cultuuromslag gemaakt’.

In 2012 zal de Philip Brouwer Integriteitsprijs wederom worden uitgereikt. Het thema is nog niet bekend maar zal begin 2012 in het blad Binnenlands Bestuur worden bekendgemaakt.