Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voert overleg over advies- en verwijspunt klokkenluiden

Lotte RooijendijkNationaal

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 10 november 2010 overleg gevoerd met minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 8 oktober 2010 over de stand van zaken met betrekking tot het advies- en verwijspunt klokkenluiden publieke en private sector (28 844, nr. 45). Voor Donner was dit geen nieuw onderwerp. Vanuit zijn functie als minister van Justitie en als minister van Sociale Zaken heeft Donner in het verleden al eerder kwesties aangaande de problematiek van klokkenluiders behandeld.

Donner: “Als minister van Justitie heb ik in de nasleep van de bouwfraude samen met toenmalig collega Brinkhorst de problematiek van de klokkenluiders behandeld. Als minister van Sociale Zaken was ik met de minister van Binnenlandse Zaken betrokken bij het streven om te komen tot één advies- en verwijspunt en een STAR-advies op dit terrein. Ik hoop het op dit terrein als minister van Binnenlandse Zaken voorlopig te kunnen afmaken.”

Tijdens het overleg gaf Donner aan op welke wijze hij het instituut wil gaan vormgeven.

Verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder de Expertgroep Klokkenluiden en Transparency International Nederland alsmede diverse vertegenwoordigers van de overheid en de media, zaten als toehoorders bij het overleg. Transparency International Nederland vindt het van groot belang dat er een goed instituut tot stand komt en zal daarom nauwlettend de ontwikkelingen rond dit instituut blijven volgen.

Klik hier voor het geredigeerde woordelijke verslag van dit overleg van de commissie

Klik hier voor een link naar het artikel “Scepsis rond instituut klokkenluiders “ dat in Binnenlands Bestuur verscheen