DHV Groep wereldwijd integer

Lotte RooijendijkNationaal

Door Peter Vlugt, editor DHV Times and IPortal

De DHV Groep ontving eind vorig jaar van ETHIC Intelligence een Active Anti-corruption certificaat. De DHV Groep is hiermee het eerste advies- en ingenieursbureau met een extern gecertificeerd integriteitsysteem.

De toekenning van het certificaat is een belangrijke stap in het streven van de DHV Groep om wereldwijd te voldoen aan strikte eisen op het gebied van integriteit. De DHV Groep heeft vestigingen in onder meer Europa, Afrika en Azië en beschikt sinds 2004 over een integriteitsysteem.

Aanleiding voor het systeem was de in 2001 aangenomen wet waarin werd bepaald dat een Nederlander strafbaar werd als hij in het buitenland mensen omkocht. Het was voor DHV Groep één van de redenen om voor alle medewerkers waar ook ter wereld heldere regels op te stellen. Het integriteitsysteem verbood elke vorm van omkoping, ook in lopende contracten. Bij de invoering had dat tot gevolg dat DHV nog wel eens werden uitgesloten voor bepaalde opdrachten. Op langere termijn ondervond er geen schade door. Sterker nog, men weet dat DHV staat voor integriteit en is het juist een reden om met DHV in zee te gaan. Ook voor medewerkers is het een reden om te solliciteren.

De certificering is niet het einde maar het begin van een doorlopend proces van onderhoud en controle op overtredingen van de regels. Het is belangrijk dat het personeel goed getraind is en dat iedereen weet hoe hij moet handelen in situaties die in strijd zijn met integriteit of in het geval van belangenverstrengeling. Iedereen bij DHV is ervan doordrongen dat het draait om Transparantie en Dialoog en daar wordt ook intern breed over gesproken.

Geheel in lijn met de voorschriften van ETHIC heeft de DHV Groep ook een klokkenluidersregeling, de zogenoemde SpeakUp-line. Alle medewerkers kunnen anoniem melding maken van ongeoorloofd gedrag. Het totale systeem was voor ETHIC Intelligence reden te concluderen dat DHV de integriteitrisico’s goed in kaart heeft gebracht en goed heeft geanalyseerd. “Het integriteitsysteem wordt naar behoren toegepast en sluit aan bij internationale best practices”, aldus het certificeringsrapport. DHV Groep streeft naar een volledige integratie van compliance in de bedrijfsvoering, net zoals bij de kwaliteitsborging het geval is.