TI-NL presenteert NIS rapport

Anne Scheltema BeduinKwesties, Media, Nationaal, News, Nieuws, Onderzoeken, Organisatie, Publicaties, Publication, Wetgeving

Den Haag, 14 mei 2012 – Transparency International Nederland (TI-NL) heeft de studie naar het Nationale Integriteit Systeem (NIS) van Nederland vandaag overhandigd aan de heer dr. A.F.M. Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman en de heer G.J. Schutte, ondervoorzitter van de Kiesraad.   

 

Het NIS onderzoek is uitgevoerd door Willeke Slingerland LL.M., docent Internationaal Recht aan de Saxion Hogeschool in Enschede en promovenda aan de Eramus Universiteit van Rotterdam.

 

Het NIS onderzoek heeft gekeken naar het vermogen van een land om integriteit te bevorderen en corruptie te voorkomen, het vermogen tot opsporing, tot ontmoediging en tot bestraffing. Daarnaast werd onderzocht in hoeverre deze integriteitssystemen praktische resultaten konden boeken. Het onderzoek betrof de belangrijkste overheids- en niet-overheidsorganisaties zoals de rechterlijke macht, uitvoerende macht, politieke partijen, anticorruptie-instanties, de media en het bedrijfsleven. Het onderzoek was gericht op factoren die van bijzondere betekenis zijn
voor de bevordering van integriteit en bestrijding van corruptie, namelijk de onafhankelijkheid, transparantie en en de mate waarin de instituten verantwoording afleggen. De sterke en zwakke punten van het gehele bestuurssysteem kwamen in het onderzoek aan de orde.

 

De conclusie van het NIS rapport is dat in Nederland corruptie niet voldoende erkend wordt en dat er sprake is van verwevenheid tussen politieke partijen, politici, MKB en het ambtenarenapparaat waardoor er niet voldoende oog is voor (de schijn van) belangenverstrengeling die dit met zich meebrengt.

 

Hieronder kunt u het NIS rapport downloaden.