Huis

De Nationale ombudsman en het Klokkenluidershuis

Anne Scheltema BeduinKlokkenluiders, Nationaal, Wetgeving

Amsterdam, 14 maart 2014 – De Nationale ombudsman is een van de belangrijkste instituten geworden in het staatsrechtelijke landschap van Nederland. Karsten Meijer schreef een commentaar op artikel 78a van de Grondwet (over de Nationale ombudsman) en de verenigbaarheid met de Grondwet om het op te richten “klokkenluidershuis” bij de ombudsman onder te brengen.

Ondanks het feit dat de opstellers van het wetsvoorstel “Huis voor klokkenluiders” menen dat artikel 78a zich niet verzet tegen uitbreiding van de onderzoekstaken van de Nationale ombudsman in de private sector, meent Meijer dat “[m]ede gelet op het feit dat de verschillende overheden waar de ombudsman onderzoek naar kan doen qua aard een veel homogenere groep vormen dan de private sector, (…) de indruk [bestaat] dat de onderzoekbevoegdheden in het initiatiefvoorstel te ruim gedefinieerd zijn.”

Dit sluit in grote mate aan op eerdere kritiek van TI-NL op het wetsvoorstel. In de brief van 7 februari jl. schreef TI-NL: “TI-NL is van mening dat ook voor het bedrijfsleven sluitende regelingen dienen te bestaan. Het onverkort van toepassing verklaren van voor de publieke sector gemaakte regels op de private sector, is niet doordacht.”

Inmiddels is het wetsvoorstel op 18 februari jl. door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoogste Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning kritisch besproken.

Lees hier het hele artikel van Karsten Meijer.

Lees hier het voorlopig verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoogste Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning.

De brief van TI-NL treft u hier aan: TI-NL brief Eerste Kamer Klokkenluiders.